Viziunea privind dezvoltarea activităţii turistice la nivelul teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului se încadrează şi în coordonatele trasate de obiectivele Strategiei Europa 2020, Agenda Teritorială 2020 și Carta Verde a Coeziunii Teritoriale precum şi cu liniile generale stabilite în Cadrul Strategic Comun 2014 – 2020 și Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020.

Turismul este o activitate economică importantă, care în ultimii ani a înregistrat o evoluţie rapidă şi cu implicaţii sociale, culturale şi de mediu. În activitatea turistică sunt implicate o varietate de întreprinderi mici şi mijlocii, direct prestatoare de servicii sau funcţionând în sectoarele conexe, care au o contribuţie diferită de la o regiune la alta atât în ceea ce priveşte formarea produsului intern brut cât şi asigurarea de locuri de muncă. Astfel, turismul are un rol deosebit de important în generarea de locuri de muncă precum şi în stimularea unor sectoare economice conexe (construirea şi/sau reabilitarea infrastructurii de transport, utilităţi, servicii de alimentaţie, divertisment şi recreere, curăţenie etc.), motiv pentru care trebuie analizat impactul pe care această activitate îl are pentru dezvoltarea mediului rural, în special, în politica pentru formarea şi ocuparea resurselor umane, incluziunea socială, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Dezvoltarea turismului rural reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea acestor zone şi pentru reducerea dependenţei de agricultură a comunităţii. Familiile din mediul rural trebuie să se adapteze cerinţelor de pe piaţa turistică, să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale reabilitându-şi casele şi gospodăriile, cu păstrarea specificului tradiţional, astfel încât turistul să beneficieze de condiţii de confort şi calitate dar într-un spaţiu rural autentic. Păstrarea identităţii spaţiului rural presupune elaborarea unor criterii de calitate, care trebuie să susţină păstrarea tradiţiilor,obiceiurilor şi specificului local. În plus, identitatea satelor se păstrează numai când în sat nu există mai multe locuri de cazare, decât locuitori1.

Conform Autorităţii Naţionale pentru Turism, la nivelul lunii Iunie 2014, la nivelul teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului, erau înregistrate ca funcţionale următoarele tipuri de structuri de primire turistică:

La nivelul Comunei Almaşu Mare

Satul Cib

Cabana turistică Casa David ***,având 10 camere, respectiv 20 de locuri;

La nivelul Comunei Meteş

Satul Ampoiţa

3 pensiuni turistice Casa cu Dor ***,Izvorul Muntelui **, Mama Luţa **, având 21 camere, respectiv 43 de locuri;

La nivelul Comunei Pianu

Satul Pianu de Jos

2 pensiuni turistice Casa Cerbului *** şi Casa Vânătorului *** şi 1 cabană turistică Şapte Cetăţi ***, având 30camere, respectiv 60 de locuri

Satul Pianu de Sus

1 pensiune agroturistică Casa Dives *** şi 1 pensiune turistică Iedera **, având 11 camere, respectiv 23 de locuri;

La nivelul Comunei Săsciori

Sat Sebeşel

1 pensiune agroturistică Ale & Deea ***, având 8 camere, respectiv 17 locuri

Sat Căpâlna

2 pensiuni turistice Podul Cetăţii *** şi Vraja Vacanţei * şi 1 popas turistic Vraja Vacanţei *, având 14 camere, respectiv 30 de locuri

La nivelul Comunei Şibot

Sat Balomiru de Câmp

1 pensiune turistică Gurăde Rai **, având 6 camere, respectiv 15 locuri

La nivelul Comunei Vinţu de Jos

Sat Vinţu de Jos

1 pensiune turistică Drumul Dragostei ***, având 10 camere, respectiv 20 de locuri

Lista Structurilor De Cazare Neclasificate La Nivelul Grupului De Acţiune Locală Din Zona Văilor Ampoiului Şi Mureşului
Denumire Adresa Tip unitate Număr camere Număr locuri Observaţii
Florance SRL DN7, Şibot Pensiune 8 20 În curs de clasificare / Clasificată
Roman SRL DN7, Şibot Pensiune 5 10 În curs de clasificare / Clasificată
Manea Turism SRL DN7, Şibot Camping 21 42 În curs de clasificare / Clasificată
Rogofisch SRL Romos, 485 Pensiune 8 14 Neclasificată
La Popa Saşilor Romos, 352 Pensiune 3 6 Neclasificată
La Muja Ciungu Mare Pensiune 2 14 Neclasificată
Lutch 2000 DN7, Vinţu de Jos Complex turistic 20 40 Neclasificată
Casa Roger Loman, 219, Săsciori Cabană 4 10 Neclasificată
Vila Maria Str. Zăvoi, nr.347D, Săsciori Pensiune 5 15 Neclasificată
Golf Hotel Pianu “La Stejari” Pianu de Jos, Margini Hotel 27 55 În curs de clasificare/ Clasificată (4 Stele) Program nonstop martie-noiembrie
Pensiunea Amalia Strungari Pensiune 4 8 În curs de clasificare/ Clasificată (2 margarete) – Program non stop

De o importanţă deosebită pentru susţinerea şi promovarea teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului, ca destinaţie turistică atât pe plan naţional cât şi internaţional, este existenţa Clubului de Golf„Paul Tomiţă”.

În opinia Profesorului de golf Paul Tomiţă : „Golful, în ţara noastră ,ar trebui să fie la început o carte de vizită, un mod de a-i apropia pe diplomaţi, pe oamenii de afaceri …La noi, golful trebuie făcut – după mine – din două motive: unul pentru a aduce oameni de afaceri care să se simtă bine în ţară, şi doi o ţară fără golf nu-i bine văzută niciunde, golful se joacă pretutindeni, până şi în Cuba comunistă. După mine este o mare greşeală să nu avem 5-6 terenuri de golf în zonele noastre cele mai frumoase: Sinaia, Poiana Braşov, pe litoralul Mării Negre, în Munții Apuseni. Avem posibilitatea să facem terenuri mai frumoase decât oriunde.”

La nivelul teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului există, conform bazei de date actualizate la nivelul lunii Iunie 2014 a Autorităţii Naţionale pentru Turism, 5 unităţi cu funcţiuni de alimentaţie publică, respectiv:

La nivelul Comunei Almaşu Mare

Sat Cib

Casa David *** cu o capacitate de 92 de locuri

La nivelul Comunei Meteş

Sat Ampoiţa

Casa cu Dor **, cu o capacitate de 60 de locuri

La nivelul Comunei Pianu

Sat Pianu de Jos

Cabana Şapte Cetăţi ***, cu o capacitate de 40 de locuri

La nivelul Comunei Şibot

Sat Balomiru de Câmp

Pensiunea Gură de Rai **, cu o capacitate de 30 de locuri

Unităţi De Primire A Turiştilor Cu Funcţiuni De Alimentaţie Publică La Nivelul Grupului De Acţiune Locală Din Zona Văilor Ampoiului Şi Mureşului
Denumirea unităţii Categoria Detalii adresa Număr locuri Localitate
Casa David 3 Stele Sat Cib, Str. Principală, Nr. 160 92 Almaşu Mare
Casa cu Dor 2 Stele Sat Ampoiţa, Str. Principală, Fn 60 Meteş
Sapte Cetăţi 3 Stele Sat Pianu de Jos, Str. Horea, Nr. 148 A 40 Pianu
Gură de Rai 2 Stele Sat Balomiru de Câmp, Nr. 241 30 Şibot
Taverna 3 Stele Fn 180 Vinţu de Jos
Lista Structurilor De Alimentaţie Neclasificate La Nivelul Grupului De Acţiune Locală Din Zona Văilor Ampoiului Şi Mureşului
Nr. crt. Denumire Adresa Tip unitate Număr locuri Observaţii
1. Florance SRL DN7, Şibot Restaurant 60 În curs de clasificare/Clasificată
2. Roman SRL DN7, Şibot Restaurant 20 În curs de clasificare/Clasificată
3. Manea Turism SRL DN7, Şibot Restaurant 65 În curs de clasificare/Clasificată
4. Romana Costin SRL Str. Principală Şibot Bar de zi 40 În curs de clasificare/Clasificată
5. Stirec SRL Str. Principală Şibot Bar de zi 10 În curs de clasificare/Clasificată
6. La Podeanu Romos, 84 Bar de zi 60 Neclasificată
7. Ana Favorit SRL Romos, 140 Bar de zi 15 Neclasificată
8. Rodinelor SRL Vaidei Bar de zi 15 Neclasificată
9. Il Trăscăianu Vinţu de Jos, Str. Gării Bar de zi 100 Neclasificată
10. Best Instal Vinţu de Jos, Str. Lucian Blaga Bar de zi 25 Neclasificată
11. Elena Select Vinţu de Jos, Str. Gării Bar de zi 20 Neclasificată
12. Măgura Albă Laz SRL Laz, nr.8, Săsciori Bar de zi 40 Neclasificată
13. Expert Ferm Land SRL Săsciori, nr.3 Bar de zi 46 Neclasificată
14. Golf Hotel Pianu “La Stejari” Pianu de Jos, Margini Restaurant 100 Neclasificată/Program non stop martie-noiembrie
15. Lutsch 2000 DN 7 km 337+480 Restaurant 80 Neclasificată/ Program non stop
16. IF Stoica Ana Strungari, nr. 70 Bar de zi 30 Neclasificată/ Program ora 7-24
17. IFCucuian Strungari, nr.79 Bar de zi 15 Neclasificată/ Program ora 7-24
18. Bar Latio SRL Pianu de Jos, nr. 356 Bar de zi 20 Neclasificată/ Program ora 14-23

Trasee Turistice

Trasee Turistice
Traseu turistic Marcaj Timp Diferenţa de nivel Distanţa Link
Valea Ampoiţei – Satul Ampoiţa – Cheile Ampoiţei – Piatra Bulzului – Dealul Grohota Pragului (1286 m) – Iezerul Ighiel – Valea Ascunsă (Părăul Sec) – Platoul Carstic Ciumerna – Pe Sub Poiana Ascunsă – Vâlcelul Mic – Valea Găldiţa – Cabana Întregalde – Satul Modoleşti – Cheile Întregalde – Valea Galdei – La Gura Părăului Calul – Şaua Tecşeşti – Izvorul Văii Cetatea (la Albii) – Satul Tecşeşti – Dealul La Cruce – Pădurea Ignăteşti – Valea Mănăstirii – Cabana Rameţ 3:30 ore 944 m 40,69 km
Cheile Ampoiţei – Peştera Liliecilor
Cheile Ampoiţei – Satul Lunca Ampoiţei – Valea Macri – Cătunul Pe Culme
Alba-Iulia – Fântâna Hoţilor – Vârful Mamut – Dealul Lui Iacob – Satul Tăuţi
Satul Cricău – Valea Cricăului – Cheile Cricăului – La Nord De Piatra Craivii – Sub Vârful Piatra Craivii (1082 m) – Şaua Vestică Piatra Craivii – La Sud De Vârful Fabian – Sub Vârful Sfredelaşu – Cota 1081 – Vârful Albinii (1279 m) – Platoul Carstic Ciumerna Link
Petrila (Taia) – Valea Taia – Cabana Lunca Florii– Muntele Brateş – Curmătura Şureanu – Cabana Şureanu – Cătunul Prisaca – Cantonul Curmătura – Cantonul Cărări – Satul Loman – Comuna Săsciori Link
Zlatna – Cheile Feneşului (Caprei) 3:30 ore 375 m 9,9 km
Zlatna – Cheile Cibului – Ardeu – Cheile Măzii (Madei) 8 ore 506 m 17,7 km
Zlatna – Vârful Dâmbău – Platoul Ciumerna – Iezerul Ighiel 10 ore 902 m 22,3 km
Vârful Dâmbău – Vârful Părăginoasa – Poiana cu Narcise de la Negrileasa – Pasul Bucium – Pasul Buceş 9 ore 564 m 30,7 km
Lista Structurilor De Cazare Din Oraşul Zlatna
Nr. crt. Denumire Tip unitate Număr camere Număr locuri Observaţii
1. Centrul de Supraveghere a Mediului Hotel 23 29 Structură destinată activităţilor educative (training şi formare profesională) în domeniul mediului înconjurător; Centrul a fost construit prin Fondul de Mediu şi a fost dat în folosinţă în luna iunie 2012; timp de 5 ani îşi păstrează destinaţia, după care va putea fi clasificat ca structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare, cu săli de conferinţe şi training
2. Pensiunea Demenic Pensiune turistică 9 18 Reabilitată în 2011 – 2012 în scopul creşterii gradului de confort şi extindere; a funcţionat până anul trecut sub numele Pensiunea Simona; pensiunea este în curs de clasificare la 3 stele
3. Vila Nuţica Pensiune turistică 3 6 Neclasificată
4. Pensiunea Laleaua Pensiune turistică 3 6 Neclasificată
5. MINAUR Zlatna Pensiune turistică 4 12 Neclasificată
6. Cabana Valea Feneşului (AJVPS) Pensiune turistică 4 8 Neclasificată
Lista Structurilor De Alimentaţie Din Oraşul Zlatna
Nr.crt. Denumire Tip unitate Număr locuri Observaţii
1. Restaurant Laleaua Restaurant clasic 200 Neclasificat
2. Restaurant Leul de aur Restaurant clasic 132 Neclasificat
3. Restaurant Demenic Restaurant clasic 115 Neclasificat
4. Bar Palace Bar de zi 20 Neclasificat
5. Cofetărie Cofetărie 40 Neclasificat
6. Bar de zi Bar de zi 20 Neclasificat

CASA DAVID

Contact, Rezervări
Recepţie pensiunea Casa David(Dna Oara Beca)
Telefon rezervări: 0740 801.708; Telefon fax: 0372.875.291
INFORMAȚII
pensiunimontane@yahoo.com
www.pensiuneacasadavid.ro
LOCAȚIE: Cib, Com. Almașu Mare nr. 160, Jud. Alba ,Google Maps

PENSIUNEA „IZVORUL MUNTELUI” („LA MAMA LUŢĂ”)

Contact, Rezervări
Telefon: 0788/ 202.545 (0258) 849.654
INFORMAȚII
www.mamaluta.ro
LOCAȚIE: Strada Principală, nr.172 A, Ampoita, Alba, Romania

PENSIUNEA SAPTE CETATI

Contact, Rezervări
Telefon: 0744 588 418, 0754 466 518
INFORMAȚII
www.saptecetati.ro
LOCAȚIE: Pianu de Jos, str. Horea, nr.148 A, Alba, Romania

GOLF HOTEL PIANU

Contact, Rezervări
Telefon: 0750.990.200 / 0750.990.201 / 0750.990.202
Fax: 0750.990.205
Email : office@golfhotelpianu.ro
INFORMAȚII
www.golfhotelpianu.ro
LOCAȚIE: Pianu de Jos, Judet Alba

COMPLEXUL LUTSCH 2000

Contact, Rezervări
Bar Restaurant: 0258/733273
– Birou: 0258/743851
– Fax: 0258/743851
– Receptie: 0258/839597, 0258/733481
– Sali nunti: 0769253707, 0258730771
– e-mail: lutsch2000@yahoo.com
INFORMAȚII
www.lutsch2000.ro
LOCAȚIE:Pianu de Jos, nr. 539, DN7, KM337+480, Com. Pianu, Judetul
Alba

CASA DIVES

Contact, Rezervări
Telefon: +40 0751 882 384
Email : rezervari@casadives.ro
INFORMAȚII
www.casadives.ro
LOCAȚIE: str. Bisericii nr. 280, Pianu de Sus,Comuna Pianu, Judetul Alba

PENSIUNEA AMALIA

Contact, Rezervări
Telefon: 0788036446
LOCAȚIE: Strungari, nr. 75 A,Comuna Pianu, Judetul Alba

PENSIUNEA IEDERA

Contact:
Uta si Liviu Muntean
0769621315 sau 0761105080
E-mail:pensiunea.iedera@yahoo.com
INFORMAȚII: www.facebook.com/Pensiunea-Iedera sau  http://pensiuneaiedera.blogspot.ro
LOCAȚIE: Principala nr. 534, Pianu de Sus, Comuna Pianu, Judetul Alba

PENSIUNEA FLORANCE

Contact:
Telefon: 0258 752876, 0752 370125;
INFORMAȚII: www.infoturism-romos.ro
Amplasare: situată vis a vis de Hanul Șurianu, la intersecția DN7 Orăștie -Sebeș, cu DJ704 Șibot-Cugir

HANUL ȘURIANU

Contact:
Telefon: 0371 133151, 0722 357890, 0722 357593Email: hanul.surianul@yahoo.com / hanul.surianul@gmail.com
INFORMAȚII: http://hanulsurianul.webs.com
LOCAȚIE: DN7, Comuna Sibot, Judetul Alba

PENSIUNEA GURA DE RAI

Contact:
Telefon: 0744-633 102
INFORMAȚII: www.infoturism-romos.ro
LOCAȚIE: Nr. 241 Sat Balomiru De Camp, Sibot, judetul Alba

DRUMUL DRAGOSTEI

Contact, Rezervări
Recepţie: 0371-402272, Mobil: 0733-015709
Email : contact@drumuldragostei.ro
INFORMAȚII
www.drumuldragostei.ro
LOCAȚIE: Drumul spre Vinţu de Jos, în zona Trei Poduri, Vințu de Jos, Strada Prieteniei, nr. 2Judetul Alba

PENSIUNEA PODUL CETĂȚII

Contact, Rezervări
Telefon (Fix): 0258 760 511
Telefon (Mobil): 0786 944 588; 0786 944 616; 0747 083 871; 0742 090 529
Email : office@podulcetatii.ro
INFORMAȚII: www.podulcetatii.ro
LOCAȚIE: loc. CAPALNA, nr. 172, Com. Sasciori, jud: Alba

VRAJA VACANȚEI

Contact, Rezervări
tel. 0765-061410 / 0788-596234 / 0258-760500
Email : info@vrajavacantei.ro
INFORMAȚII: www.vrajavacantei.ro
LOCAȚIE: Căpâlna nr.200,judetul Alba,DN67C– Transalpina, ROMANIA

CABANA ANCUTA

Contact, Rezervări
tel. 0258 741 518, 0742 002 157, 0742 306 216
INFORMAȚII: http://www.valeasebesului.com/cazare/cabana_ancuta.htm
LOCAȚIE: Căpâlna nr.200, judetul Alba, DN67C– Transalpina, ROMANIA

LA POPA SAȘILOR

Contact, Rezervări
Telefon : 0721 707 755
INFORMAȚII: www.infoturism-romos.ro
LOCAȚIE: Romos nr.352, Comuna Romos

PESCĂRIA ROMOS

Contact, Rezervări
Telefon: 0254 245836 sau: 0722 600324 – Gheorghe Rogojan
INFORMAȚII: www.infoturism-romos.ro
Amplasare: la 2.5 km înainte de Romos, la intrarea dinspre drumul european E68

CASA ROGER

Contact, Rezervări
Telefon: 0757 088 658
INFORMAȚII:
https://www.facebook.com/CasaRogerGuestHouseinTransylvania
http://www.casarogerromania.iowners.net/travel.html
Locatia: Loman, nr. 219, Comuna Săsciori, Județul Alba

PENSIUNEA DEMENIC

Contact, Rezervări
Telefon: 0743 049 780 / 0745 031 789
E-Mail: office@demenic-company.ro
INFORMAȚII: http://www.demenic-company.ro
Locatia: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Zlatna, jud. Alba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>