Din proiectele depuse de beneficiari la GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală s-au contractat 38 proiectelor în valoare totală de 2.344.508 euro, dintre care: 27 proiecte contractate de beneficiari publici Unități Administrativ Teritoriale în valoare de 1.610.219 euro, 10 proiecte contractate de beneficiari privați în valoare de 713.248 euro și un un proiect de cooperare al GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului în valoare de 21.041 euro.

Beneficiarii publici au implementat sau se află în fază finală de implementare următoarele tipuri de proiecte:

 • 23 proiecte pe Măsura 413.1 – 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale astfel:
 • 5 proiecte – Dotare Serviciul pentru Situații de Urgentă
 • 2 proiecte – Dotare serviciul de Gospodărire Comunală
 • 7 proiecte – Modernizare cămine culturale și scenă mobilă
 • 7 proiecte – Modernizare infrastructură rutieră
 • 1 proiect Schimbare destinație din școală în cămin cultural
 • 1 proiect Construire teren de sport
 • 1 proiect MASURA 413.3 – 313 Promovarea activităților culturale, tradiționale, turistice și sportive locale astfel:
 • 1 proiect – Centru de informare turistică
 • 3 proiecte Măsura 411.2 125 Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii astfel:
 • 1 proiect – Modernizare drum de exploatare Agricolă
 • 2 proiecte Modernizare drumuri forestiere

Beneficiarii privați au implementat

 • 8 proiecte pe Măsura 411.2-121 –Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii astfel:
 • 8 proiecte – Achiziții de utilaje agricole
 • 2 proiecte pe Măsura 413.2-312– Dezvoltarea economiei nonagricole locale astfel:
  2 proiecte – Achiziții utilaje pentru activități nonagricole

GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului

 • 1 proiect de cooperare în parteneriat cu alte 2 GAL-uri pe Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare sub-măsura 421.1 – Cooperare cu GAL din România pentru marketing și promovare astfel:
 • 1 proiect : Valorificarea potențialului cultural-tradițional, al produselor
  agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare intre micoregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor

Proiecte implementate prin GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului vol I

Titlul proiectului: Modernizare fermă vegetală prin achiziționarea de utilaje agricole
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 411-121 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primara, turism si protecția naturii”
Beneficiar: SC SAS SEMAGROSERV SRL
Localizarea proiectului: Comuna Șibot, Județul Alba, Regiunea 7Centru
Perioada de implementare: februarie 2014 –august 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 375.100euro
Valoare eligibilă: 299.500euro
Valoare decontata: 119.799,98euro
Reprezentantul beneficiarului: Szekely Arpad

SAS SEMAGROSERV SRL este o societate comercială agricolă care a început activitatea în anul 1993 pornind de la o suprafață cultivată de 10 ha, având ca dotare un tractor U650 cumpărat pe credit, un plug, o grapa cu discuri, iar ca mecanizator un inginer electromecanic minier – Szekely Arpad. Pe parcurs suprafața agricolă cultivată a crescut și a apărut
necesitatea procurării unor utilaje mai performante. Astfel, în perioada următoare au fost achiziționate utilaje noi care au contribuit la mărirea productivității și dezvoltarea fermei. Munca s-a ușurat foarte mult, au crescut suprafețele cultivate și performanțele în același timp.

pr1
pr2
pr3
pr4

Firma a încercat diverse posibilități de accesare a fondurilor europene, dar nu am reușit, până la momentul 2012 când a aflat de existența programului LEADER și a asociației GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului.
Fiind la limita dintre județele Alba si Hunedoara a luat contact cu mai multe GAL – uri, dar conform declarațiilor administratorului firmei-d-na Angela Szekely nu a găsit niciunde aceeași deschidere și sprijin precum la Grupul de Acțiune Locala din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului.
Analizând toate cerințele ghidului de finanțare SAS SEMAGROSERV S.R.L. a reușit să depună o cerere de finanțare la sfârșitul lunii august 2013 pentru achiziția unui număr de 5 utilaje agricole (combinator, distribuitor de îngrășăminte, mașină de ierbicidat, scarificator, emănătoare) în valoare totala de 375.100 Euro, iar astăzi proiectul a fost finalizat cu succes. Achiziția utilajelor performante asigură aplicarea unor tehnologii moderne, reducerea semnificativă a timpului de realizare al
lucrărilor agricole și economic vorbind a costurilor lucrărilor efectuate.

Titlul proiectului: Modernizare fermă vegetală prin achiziții utilaje
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 411-121 ,,Infrastructura de acces, creștere
animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: Societatea Agricola Vințana Vințu de Jos
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: decembrie 2013 –septembrie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 297.600 euro
Valoare eligibilă: 240.000euro
Valoare decontata: 119.782,06euro
Reprezentantul beneficiarului: Nemeș Nicolae

Societatea Agricolă Vințana, a fost înființată în anul 1991, odată cu desființarea fostului C.A.P. Vințu de Jos, preluând o parte din active și sa început funcționarea cu construirea unei exploatații agricole având ca activitate principală producția vegetală. Inițial societatea a fost deservită cu tractoarele și utilajele existente, iar odată cu extinderea și efectuarea lucrărilor mecanice pentru producerea de cereale pentru comercializare, cât și pentru efectuarea de servicii pentru terți (arat, discuit, fertilizat, semănat, transport). Dezvoltarea societății s-a realizat cu ajutorul a doua proiecte, cu finanțare SAPARD, finalizate în anul 2004 respectiv 2006, prin care au fost achiziționate următoarele utilaje agricole: tractor, plug reversibil, grapă rotativă și grapă cu discuri, combină și uscător.
Pe parcurs societatea și-a extins activitatea în sectorul vegetal, arendând o suprafață de teren pe care a crescut-o în fiecare an. Societatea mai desfășoară și activități de producere a semințelor de cereale: în cadrul circuitului de asigurare a seminței se achiziționează anual sămânță de grâu categoria biologică baza pentru înființarea culturilor de semințe. În prezent Societatea Agricolă Vințana, exploatează o suprafață de teren agricol de aproximativ 754,42 ha în comuna Vințu de Jos, pe care desfășoară activități de cultivare a cerealelor, sfeclei de zahăr și a plantelor oleaginoase: floarea soarelui, rapiță. În cadrul sesiuni 2/2013 de proiecte lansate de Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului, Măsura 411-121 Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii s-a depus un proiect care a fost contractat în decembrie 2013 și finalizat în septembrie 2014. pr21S-au achiziționat utilaje: combină de recoltat cereale, heder recoltat păioase, heder recoltat prășitoare, încărcător frontal telescopic autopurtat. Investițiile în infrastructura agricolă și modernizarea exploatațiilor sunt necesare pentru a crește nivelul de competitivitate, a îndeplinirii standardele comunitare și a atenua gradul de vulnerabilitate în fața amenințărilor externe de tipul modificărilor climatice. Exploatațiile agricole au mare nevoie de sprijin financiar în vederea optimizării producției și îndeplinirii standardelor UE.

Firma a încercat diverse posibilități de accesare a fondurilor europene, dar nu am reușit, până la momentul 2012 când a aflat de existența programului LEADER și a asociației GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului.
Fiind la limita dintre județele Alba si Hunedoara a luat contact cu mai multe GAL – uri, dar conform declarațiilor administratorului firmei-d-na Angela Szekely nu a găsit niciunde aceeași deschidere și sprijin precum la Grupul de Acțiune Locala din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului.
Analizând toate cerințele ghidului de finanțare SAS SEMAGROSERV S.R.L. a reușit să depună o cerere de finanțare la sfârșitul lunii august 2013 pentru achiziția unui număr de 5 utilaje agricole (combinator, distribuitor de îngrășăminte, mașină de ierbicidat, scarificator, emănătoare) în valoare totala de 375.100 Euro, iar astăzi proiectul a fost finalizat cu succes. Achiziția utilajelor performante asigură aplicarea unor tehnologii moderne, reducerea semnificativă a timpului de realizare al
lucrărilor agricole și economic vorbind a costurilor lucrărilor efectuate.

Titlul proiectului: Modernizare exploatație agricola Ferma Romos
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 411-121 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: SC GabiEma Col SRL
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara
Perioada de implementare: octombrie 2013 –februarie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 272.800 euro
Valoare eligibilă: 220.000euro
Valoare decontata: 85.878,96 euro
Reprezentantul beneficiarului: Giurgiu Avram Simion

S.C. GabiEma Col S.R.L. este o societate comercială agricolă cuprofil vegetal din județul Hunedoara, aflată pe raza comunei Romos,înființată în anul 2002. În baza Legii nr. 1/2000 au fost restituiteterenurile ce aparțineau fostelor ferme de stat. În acest climat, douăpersoane (administratori până astăzi ai societății) s-au asociat învederea exploatării terenurilor agricole arendate de la proprietariicare le-au revendicat în urma desființării fostului IAS-ului (fostîntreprinderea de stat având ca profil cultivarea hameiului).Strategia a fost orientată spre cultivarea de cereale păioase și planteprășitoare. Inițial înzestrarea cu mijloace mecanizate a fost deficitară,ulterior situația s-a îmbunătățit prin achiziționarea de utilaje agricolesecond hand (tractoare U 650, tractoraș U 445, culegătoare porumbștiuleți, tractată, pe un rând, combina autopropulsată „Gloria C12”,combina Claas Senator și alte mici utilaje), pe măsură ce profitul s-aivit și a fost reinvestit.Trecând spre actualitate, firma și-a crescut suprafețelor cultivate.Prin sprijinul comunitar și al instituțiilor statului român începând cuanul 2008 unitatea a beneficiat de investiții în utilaje agricole, ceeace a dus la reducem decalajului înzestrărilor materiale în comparațiecu fermele din țările agricole dezvoltate.Suprafața agricolă pe care a exploatat-o firma o exploatează înprezent este de 420 hectare, structura culturilor fiind următoarea: 235ha porumb, 120 ha grâu, 42 ha rapiță, 5 ha orzoaică, 5 ha ovăz, 10hectare pajiști permanente.

pr31
pr32
pr33

În aceste condiții oportunitatea oferită deprogramul LEADER prin intermediul Grupului de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului a constituit un bun prilej deaccesare a fondurilor UE de care firma a profitat prin depunerea uneicereri de finanțare pentru proiectul.Modernizarea fermei vegetale s-a făcut prin achiziția de utilaje:- tractoare John Deere – modelul 6630 – 2 buc și modelul 510 M – 1 buc.- plug reversibil cu 4 trupite, marca Kuhn, modelul Master 102 4T- grapa cu discuri marca Kuhn, model Discover XS 28- tocătoare marca Kuhn, model RM 280- presa de balotat marca John Deere,model 842- echipament baloți standardProiectul a fost implementat cusucces, iar rezultatele au începutsă apară prin reducerea costurilorde producție, creștereaproductivității muncii și înconsecință consolidarea rentabilității economice a firmei.

Titlul proiectului: Modernizare fermă vegetală prin achiziționarea de utilaje agricole
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 411-121 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: SC Agroprest Șibot SRL
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, Regiunea 5 Vest
Perioada de implementare: iunie 2014 –septembrie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 374.480 euro
Valoare eligibilă: 300.000 euro
Valoare decontata: 148.536,33 euro
Reprezentantul beneficiarului: Homorodean Silvia

Societatea a fost înființată în anul 2010 și desfășoară activitatea deexploatare pe raza localităților Șibot – județul Alba, respectivGeoagiu județul Hunedoara, Romos – județul Hunedoara. Nu a fostdesfășurată activitate de exploatare in anii 2010 și 2011.In anul agricol 2013-2014 a fost continuată extinderea suprafețeiexploatate prin arendarea de noi suprafețe pe raza localității Romos,contractele de arendă fiind încheiate întrimestrul 4 al anului 2013.Societatea deținea un parc propriu deutilaje agricole subdimensionat față dedimensiunea actuală a fermei și caurmare apela în vârfurile de campaniela servicii prestate de terți pentruefectuarea lucrărilor agricole.Societatea comercială SC AgroprestȘibot SRL este membră a UniuniiJudețene a Producătorilor AgricoliAlba, respectiv a UNPAR, formaasociativă care este membrăfondatoare a OrganizațieiInterprofesionale de Produs Cereale șiproduse Derivate din România.Având posibilitatea de extindere a suprafeței de teren administrate desocietate, în urma arendării de noi suprafețe, se impuneaachiziționarea de utilaje noi, performante care să asigureechipamentele necesare lucrărilor agricole.Oportunitatea investițiilor a venit din partea GAL-lui ValeaAmpoiului – Valea Mureșului la care SC Agroprest Șibot SRL adepus o cerere de finanțare pentru achiziționarea de utilaje agricole.

pr41
pr42
pr43

Prin implementarea proiectului rezultatele pozitive au apărut imediat:lucrările agricole s-au executat la performanța scontată și înconcordanță cu cele mai bune tehnici disponibile, determinândpierderi mai mici ale producției.Potrivit beneficiarului, implementarea cu succes a proiectului s-arealizat ca urmare a unei bune colaborări între reprezentanții GAL,OJFIR și beneficiar pe de-o parte și pe de altă parte, între beneficiar,furnizorul de echipamente, instituția de creditare și societatea deconsultanță. Asociații firmei își propun să dezvolte și alte proiecte.

Titlul proiectului: Modernizare ferma de vaci prin achiziția de utilaje agricole
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 411-121 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: SC Pricăjan Agrocom SRL
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, Regiunea 5 Vest
Perioada de implementare: martie 2014 –iulie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 151.404 euro
Valoare eligibilă: 122.100euro
Valoare decontata: 60.749,92 euro
Reprezentantul beneficiarului: Remus Petru

S.C. Pricăjan Agrocom S.R.L. a fost înființată în anul 1995,dimensiunea inițială a fermei zootehnice axate pe producția de lapte fiind de 25 ha teren arabil arendat și 20 de capete de vaci.În anul 2006, firma a inițiat un proiect SAPARD în valoare totală eligibila de 91266 euro, prin care au fost achiziționate utilaje agricole, un tractor de 82CP si 32 capete de juninci gestante.In octombrie 2008 a fost semnat un contract de finanțare FEADR Măsura 121 cu o valoare eligibila de 154691euro cu ajutor nerambursabil de 85.080 euro, finalizat in iulie 2009. pr51Au fost achiziționate utilaje destinate sectorului de producție furaje: un tractor, o grapa rotativa, o semănătoare de paioase, o ăde baloți cilindrici și o mașina de înfoliat baloți rotunzi precum și utilaje destinate sectorului de creștere a vacilor: o instalație de evacuare dejecții, adăpători pentru vaci și o cisternă pentru dejecții lichide. In toamna anului 2013 s-a depus proiectul Modernizare ferma de vaci prin achiziția de utilaje agricole pe Măsura 411-121 la Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului, pentru care s-a semnat contractul în martie 2014. Proiectul a fost finalizat in iulie 2014. In cadru acestui proiect au fost achiziționate: un tractor, un încărcător frontal, un plug reversibil, o semănătoare prășitoare. Proiectul a vizat îmbunătățirea din punct de vedere economic, social și de mediu a sectorului creșterii animalelor prin furajare. În general pentru a răspunde provocărilor actuale legate de o hrana sănătoasă,zootehnia este sectorul de la care sunt așteptate produse diverse și de calitate.Sectorul agricol trebuie să încurajeze sinergia dintre culturile agricole şi creşterea animalelor, dat fiind faptul că tot mai mulţi cetăţeni cer o gamă variată de produse alimentare de înaltă calitate,care să reflecte standarde ridicate în privinţa siguranţei, calităţii şi bunăstării, inclusiv produse locale.Aşadar, proiectul finanțat prin programul LEADER a contribuit la creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării de noi ferme şi a dus la sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţă la locul de muncă.

Titlul proiectului: Modernizare drum forestier Valea Recii
Proiect finanțat prin: Măsura 411-125 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: Comuna Pianu
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2013- septembrie 2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 111.371 euro
Valoare eligibilă: 83.300euro
Valoare decontata: 83.299,89 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin Ioan

Proiectul finanțat prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului în cadrul programului LEADER a vizat modernizarea unui tronson aldrumului forestier Valea Recii, in lungime de 2547,42 m. Lucrările executate au constat din lucrări de terasare, amenajarea platformei drumului, modernizarea acesteia cu un strat de piatra poligranulară,asigurarea scurgerii apelor de pe suprafața drumului prin profilarea șanțurilor și construcția de podețe tubulare pentru evacuarea apelor precum și lucrări de consolidare a corpului drumului cu anrocamente.

pr61
pr62

Lucrările s-au executat pe fostul amplasament al drumului, fără a se recurge la exproprieri. Drumul forestier asigură legătura între drumurile județene sau comunale care traversează comuna Pianu, cu fondul forestier supus exploatării masei lemnoase situat pe teritoriul comunei. Drumul forestier Valea Recii asigura transportul rutier in activitatea forestieră, în scopul gospodăririi fondului forestier și transportului materialului lemnos din masivele păduroase situate de-a lungul Văii Recii. Acesta facilitează recoltarea și colectarea lemnului, asigură gestionarea durabilă a pădurilor, precum și transportul economic al produselor forestiere principale, secundare și accesorii, în vederea valorificării acestora. Dezvoltarea infrastructurii în sectorul forestier va duce la integrarea în circuitul economic a unei suprafețe semnificative de păduri care sunt greu accesibile sau inaccesibile în acest moment.

Titlul proiectului: Dezvoltarea activităților auxiliare pentru producția vegetală prin achiziția de echipamente specifice
Proiect finanțat prin: MĂSURA 413-312,Dezvoltarea economiei non-agricole locale”
Beneficiar: S.C. Agroager S.R.L.
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara
Perioada de implementare: noiembrie 2013 –iulie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 35.960euro
Valoare eligibilă: 29.000euro
Valoare decontata: 20.000euro
Reprezentantul beneficiarului: Șerban Dorin

S.C. AGROAGER S.R.L. este o societate comercială înființată în anul 2009 având ca obiect de activitate ,,Activități auxiliare pentruproducția vegetală” derulând contracte de curățiri pășuni și pajiști, drumuri comunale cu diferite Primării, Consilii Județene, Consilii Locale, Composesorate și persoane fizice, deținători de terenuri agricole. Pentru a-și dezvolta activitatea firma a considerat oportun să achiziționeze un tractor nou, mai performant care reprezintă un salt tehnic comparativ cu vechile tractoare U650 deținute de societate. În acest sens S.C. AGROAGER S.R.L. a depus o cerere de finanțare la GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, în baza căruia a fost achiziționat un utilaj agricol – tractor FARMER F-9258 TE.

p71
p72
pr73

Având în vedere noul utilaj achiziționat firma are posibilitatea diversificării activităților întreprinse și de realizare a unor lucrări mai ample efectuate la o calitate superioară. Proiectele finanțate cu fonduri europene sunt benefice în realizarea unor activități care aduc o valoare adăugată spațiului rural, iar fondurile sunt utilizate pentru dezvoltarea unor afaceri viabile.

Titlul proiectului: Achiziție utilaj performant
Proiect finanțat prin: MĂSURA: 413-312,,Dezvoltarea economiei non-agricole locale”
Beneficiar: SC Dirluc SRL
Localizarea proiectului: Comuna Almașu Mare, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iulie 2013 – august 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 34.484 euro
Valoare eligibilă: 27.810 euro
Valoare decontată: 19.411,98 euro
Reprezentantul beneficiarului: Șdira Viorel Mircea

S.C. Dirluc S.R.L. este o societate comercială înființată în anul 2010 având ca obiect de activitate ,,Activități de pregătire a terenului” .Proiectul depus la GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului a vizat achiziționarea unui încărcător frontal. pr81Din punct de vedere funcțional, încărcătorul achiziționat este un utilaj acționat hidraulic, destinat executării de operațiuni specifice lucrărilor de încărcare și acelor de șantier: deplasarea pământului, strângerea în grămezi a agregatelor sau a resturilor de la lucrările de demolări, încărcarea pământului in autospeciale în vederea transportului rutier. Încărcătorul frontal achiziționat complectează parcul de utilaje existente astfel încât societatea să poată efectua o gama largă delucrări, inclusiv decopertări, demolări și degajări în spații înguste greu accesibile cum ar fi curți interioare, incinte diverse. Implementarea acestui proiect a dus la crearea unui loc de munca și menținerea a altor 10 pentru locuitori aparținând comunei Almașu Mare. Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea durabila a regiunii, prin creșterea gradului de tehnologizare a sectorului non agricol in comuna Almașu Mare, prin creșterea veniturilor la bugetul local și prin stimularea concurenței în rândul prestatorilor de servicii. Proiectele cu fonduri europene sunt benefice atâta vreme sunt implementate pentru activități ce aduc o valoare adăugată spațiului rural, iar fondurile sunt utilizate pentru afaceri viabile. În acest sens S.C. Dirluc S.R.L. este conștient de sprijinul acordat prin programul LEADER și este dispus să aplice pentru proiectele din viitoarea etapă de programare a fondurilor europene.

Titlul proiectului: Modernizare DC170 Comuna Pianu Jud. Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea învaloare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Pianu
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: mai 2013-ianuarie2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 95.895 euro
Valoare eligibilă: 73.891euro
Valoare decontată: 72.448,40 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin Ioan

Primăria comunei Pianu are experiență în implementarea de proiecte și este un bun exemplu atât pentru atragerea de fonduri europene cât și din perspectiva implementării proiectelor destinate comunității. Proiectul de modernizare a drumului comunal se încadrează în Măsura 413-322 și este unul de interes public, cu impact pe termen lung asupra populației comunei Pianu. Drumul comunal DC 170, având o lungime totala de 8.000 m, este amplasat în intravilanul și extravilanul localității Strungari, Comuna Pianu și în intravilanul și extravilanul localității Tonea, Comuna Săsciori, Județul Alba. Tronsonul de drum comunal, reabilitat are o lungimea de 970 m.

pr91
pr92
pr93

Modernizarea drumului de interes local și conectarea acestuia la rețeaua de drumuri județene și naționale are implicații asupra dezvoltării regionale, adăugând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. In acest sens investiția s-a concentrat îndeosebi într-o zonă unde caracteristicile topografice ale cadrului natural, evoluțiile istorice și economice au împiedicat o dezvoltare adecvată a infrastructurii de transport. Investiția răspunde strategiei și obiectivelor generale și specific cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, Strategiei si Dezvoltării Socio Economice a județului Alba, Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Pianu 2007-2013 și a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului. Implementarea proiectului finanțat prin programul LEADER asigură un nivel mai bun al calității vieții pentru locuitorii comunei și motivează autoritățile locale pentru dezvoltarea altor proiecte asemănătoare pe viitor.

Titlul proiectului: Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Serviciul de Urgență în Comuna Vințu de Jos, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economie și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Vințu de Jos
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2013-octombrie2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 92.988 euro
Valoare eligibilă: 74.990euro
Valoare decontată: 71.328,5euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe

Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă cerința esențială pentru creșterea calității vieții și sporirea activităților în zonele rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major, asigurând dezvoltarea spațiului rural, în special prin încurajarea și facilitarea dezvoltării activităților economice. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază poate avea un impact negativ asupra sănătății familiilor în comunitățile rurale. Solicitarea finanțării unui proiect prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului a apărut ca o nevoie a comunității locale. pr10La nivelul comunei Vințu de Jos, din punct de vedere al riscurilor generatoare de situații de urgență, sunt menționate:- inundații, prin reversările naturale ale râului Mureș, Valea Vințului, Valea Pianului, Valea Goblii;- fenomene meteorologice periculoase: ploi torențiale însoțite de fulgere provocatoare de incendii, ninsori abundente, furtuni și viscole, depuneri de gheață și polei;- alunecări de teren, surpări de taluzuri și maluri;- incendii. La aceste tipuri de riscuri sunt supuși atât populația cât și instituțiile publice, agenții economici, obiectivele sociale, culturale sau de cult, căile de comunicații rutiere, rețele de alimentare cu energie electrică și gaze, dar și mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, etc).Pentru a ține sub control astfel de situații care se produc adesea în comună, autoritățile locale au analizat posibilitatea înființării serviciului pentru situații de urgență și dotarea acestuia cu utilaje achiziționate cu fonduri europene. Proiectul pe care comuna Vințu de Jos l-a implementat în cadrul programului LEADER prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului a avut ca obiectiv dotarea la prima înființare a Serviciului pentru Situații de Urgență a Comunei Vințu de Jos cu utilaje și echipamente necesare unei bune funcționări, respectiv:- utilaj multifuncțional (buldo excavator) cu accesorii (lamă zăpadă, foreză, circuit hidraulic de picon, cupă de excavator cu lățime de 300mm, cupă de excavare cu profil trapezoidal pentru șanțuri (rigole).- motopompă ape murdare 3” necesară în cazul inundațiilor pentru evacuarea apelor din fântâni, beciuri, case, etc. Implementarea cu succes a proiectul aduce un aport major asupra calității și operativității serviciului de urgență pentru populația comunei Vințu de Jos.

Titlul proiectului: Modernizare străziîin Comuna Romos, L=1086 m, Comuna Romos, Județul Hunedoara
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia și populația rurala și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Romos
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, Regiunea 5 Vest
Perioada de implementare: septembrie 2013- august 2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 100.998 euro
Valoare eligibilă: 74.730euro
Valoare decontată: 72.624,09euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Pătrânjan Mircea

Obiectivul specific al proiectului a fost modernizarea străzilor interioare din satul Romos, comuna Romos, județul Hunedoara întrucât starea străzilor a fost mediocra, cu platformă carosabila realizată dintr-o slabă pietruire care făcea greu practicabilă circulația în perioadele umede când apa stagna în gropi și contribuia la degradarea platformei. Investiția a fost necesară pentru asigurarea creșterii calității vieții locuitorilor comunei și are un impact major prin încurajarea dezvoltării activităților economice, ceea ce duce la dezvoltarea economică a comunei Romos. Investiția este amplasată în comuna Romos, sat Romos, județul Hunedoara. Traseul modernizat se desfășoară în intravilanul localității Romos. Străzile sunt mărginite de imobile și proprietăți particulare sau publice asigurând astfel accesul locuitorilor la gospodăriile ce le dețin și la drumul județean DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel.Au fost modernizate: Ulița Râului tronson 362-370cu L=178 m si tronson 387-392 cu L=240 m, Ulița Primăriei L=94m, Ulița lui Dolfi L=340 m și Ulicioara tronson 252-261 L=234m.Prin materializarea acestui proiect se asigura accesul la serviciile de bază, protejându-se în același timp moștenirea culturală și naturală din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile a economiei locale.

pr11
pr11.2

Implementarea acestui proiect contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor membrilor comunității locale, astfel încât toți locuitorii să beneficieze de modernizările cuvenite unei comune care țintește să ajungă la nivelul localităților similare din Uniunea Europeana.

Titlul proiectului: Modernizare drum comunal Văleni – Poiana Ampoiului,
Comuna Meteș, județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia și populația rurala și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Meteș
Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2013 – septembie2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 92.989 euro
Valoare eligibilă: 74.860euro
Valoare decontată: 73.656,28 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ursaleș Traian Nicolae

Obiectivul principal al proiectului implementat prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului constă în îmbunătăţirea infrastructurii fizice a comunei Meteş. Obiectivul propus prin proiect, a fost modernizarea a 1,130 km de drum, aparţinând străzilor secundare din comună – proprietate publică situată integral pe teritoriul satului Văleni. Prin modernizare Drumului comunal Văleni – Poiana Ampoiului sa făcut trecerea de la drum împietrit la drum cu îmbrăcăminte modernă, care să asigurare în bune condiții transportul rutier prin:

 • sporirea capacităților de aprovizionare a populației cu alimente, materiale și alte produse;
 • asigurarea legăturii dintre terenurile agricole, deplasarea spre centrele de localitate și accesul la rețeaua drumurilor comunale și naționale.
 • îmbunătățirea condițiilor de transport în accesarea zonelor locuite permanent;
 • premiza dezvoltării în paralel cu activitățile zilnice ale populației a activităților de creștere a animalelor și a exploatațiilor agricole, creșterea potențialului economic al zonei;
 • creșterea activității zonei din punct de vedere al accesibilității în toate zonele comunei.
pr12.1
pr12.2

Din lungimea de 1,220 km s-a exclus sectorul cuprins intre km0+179-km 0+269 în lungime de 90 m, care cuprinde zona podului peste râul Ampoi și zona de protecție a caii ferate C.F. Alba Iulia -Zlatna. Aceste sectoare pentru a fi modernizate necesitau alte fonduri și proiecte de specialitate specifice. Proiectul contribuie atât la creşterea numărului de sate renovate şi locuitori cu acces la o infrastructură net îmbunătăţită, cât şi la creşterea nivelului de siguranţă rutieră a acestora. În consecinţă, va creşte şi gradul de economie la costuri, atât pentru domeniul publicare este responsabil cu întreţinere, cât şi pentru utilizatorii drumului. Finalitatea proiectului consta într-o infrastructură fizică de bază îmbunătăţită, care este în concordanţă cu standardele europene, contribuind astfel la ridicarea gradului de satisfacţie în rândul locuitorilor mediului rural, în ceea ce priveşte modernizarea drumurilor aflate momentan în stare precară.

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru întreținerea infrastructurii rutiere a Comunei Pianu în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală în Comuna Pianu, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Pianu
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2013- noiembrie2014
Bugetul total( inclusiv TVA): 97.427 euro
Valoare eligibilă: 75.000euro
Valoare decontată: 74790,99 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin Ioan

În cadrul acestui proiect s-a achiziționat un utilaj multifuncțional –buldo excavator în vederea întreținerii infrastructurii rutiere a Comunei Pianu în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală. Serviciului de Gospodărire Comunală va asigura cu ajutorul utilajului achiziționat toate lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere a comunei Pianu care are circa 29 km de străzi interioare,12,5 km drumuri comunale, 103 km drumuri vicinale și 9,3 km drumuri de exploatare. Se vor efectua lucrări specifice de la terasamente și pregătire a terenului până la întreținerea și protejarea infrastructurii rutiere locale. Întreținerea infrastructurii rutiere duce la îmbunătățirea imaginii comunei Pianu, prin creșterea numărului investitorilor în special în agroturism, prin facilitarea accesului , reducerea costurilor de deplasare și creșterea ușurinței în deplasare, îmbunătățirea mediului de afaceri și a nivelului de trai al populației din comuna.

p13.1
p13.2

Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constituie modernizarea și extinderea infrastructurii fizice rurale de bază care influențează în mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de oportunități ocupaționale. Prin implementarea acestui proiect s-au atins 2 obiective principale ale GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului: dezvoltarea infrastructurii și asigurarea accesului la infrastructură precum și protecția mediului ambient și indirect diminuarea sărăciei.

Proiecte contractate și implementate

Măsura 411-121

 • Modernizare fermă vegetală prin achiziționarea de utilaje agricole, SC SAS SEMAGROSERV SRL, Șibot
 • Modernizare fermă vegetală prin achiziții utilaje, Societatea Agricolă Vințana, Vințu de Jos
 • Modernizare exploatație agricolă Ferma Romos,
 • Modernizare fermă de vaci prin achiziția de utilaje agricole, SC PRICĂJANAGROCOM SRL, Romos
 • Modernizare fermă vegetală prin achiziționarea de utilaje agricole SC AGROPREST SRL, Șibot

Măsura 411-125

 • Modernizare drum forestier Valea Recii, Pianu

Măsura 413-312

 • Dezvoltarea activităților auxiliare pentru producția vegetală prin achizițiade echipamente specifice, SC AGROAGER SRL, Romos
 • Achiziție utilaj performant SC DIRLUC SRL, Almașu Mare

Măsura 413.1-322

 • Modernizare DC 170, comuna Pianu
 • Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul de urgență încomuna Vințu de Jos
 • Modernizare străzi în comuna Romos
 • Modernizare DC VĂLENI – POIANA AMPOIULUI, comuna Meteș

Proiecte contractate și aflate în implementare

Măsura 411-121

 • Dotare cu utilaje agricole SC FITOMAR SRL, Vințu de Jos
 • Dotare cu utilaje agricole a exploatației PFA Ursaleș Oana Maria, sat Presaca Ampoiului, Meteș

Măsura 411-125

 • Modernizare Drum Forestier Valea Rinelii, orașul Zlatna
 • Modernizare drum exploatare agricolă, Șesuri, orașul Zlatna

Măsura 413-312

 • Achiziție echipamente medicale la REALMED ALBA SRL, sat Poiana Ampoiului, Meteș

Măsura 413-313

 • Centrul local de informare și promovare turistică, comuna Romos

Măsura 413.1-322

 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente pentru dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență, comuna Almașu Mare
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, comuna Blandiana
 • Construire teren de sport cu gazon artificial, comuna Săliștea
 • Modernizare drum comunal DC 51 Loman – Cărări, comuna Săsciori
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru Serviciul de Urgență, comuna Vințu de Jos
 • Schimb de destinație din școală în cămin cultural cu reabilitare, Văleni, comuna Meteș
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente, pentru dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență, comuna Almașu Mare
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, comuna Săsciori
 • Modernizare infrastructură rutieră str. Valea Goblii, comuna Vințu de Jos
 • Modernizare DC 52 Strungari – Purcăreți, comuna Pianu
 • Modernizare străzi sat Vaidei, comuna Romos

DESPRE CONCEPTUL DE BUNE PRACTICI

În glosarul Rețelei de Evaluare a Bunelor Practici din România, conceptul de bune practici este definit ca exemple de proiecte care au avut succes și prin care se urmărește să se demonstreze în ce mod au fost atinse obiectivele programelor de dezvoltare rurală. Există mai multe definiții ale conceptului de bune practici în funcție de context și disciplina studiată, dar acesta urmărește îndeplinirea următoarelor caracteristici:

 • Sunt orientate către învățătura continuă
 • Prezintă cauzele care generează modul de funcționare(funcționează sau nu funcționează)
 • Permit învățarea plecând de la experiențele altora- Pot fi adaptate în alte situații
 • Se pot aplica la scară mare- Stimulează apariția de noi idei
 • Sugerează adaptări la diverse situații

Identificarea bunelor practici

bunepractici1Identificarea și certificarea cu documente a bunelor practici este necesară pentru realizarea schimburilor de informații între persoanele interesate și pentru a arăta cum pot fi atinse obiectivele cu cea mai mare eficacitate. În contextul dezvoltării rurale bunele practici trebuie să respecte principiile: inovare, eficiență, replicabilitate, sustenabilitate, relevanță, responsabilitate și etică.

Inovarea reprezintă aplicarea cunoștințelor noi pentru rezolvarea problemelor vechi, încearcă să creeze noi realități prin aplicarea cunoștințelor.

Eficiența sau impactul evaluează rezultatul ținând cont de timp, investiție economică, personal alocat, resurse materiale, în concluzie de termenul cost/beneficiu.

Replicabilitatea face referire la repetarea rezultatelor unui proiect, deși fiecare proiect este unic în felul lui. Termenul face referire la reproducerea, extinderea sau adaptarea tehnicilor, ideilor, conceptelor și urmărește creșterea impactului pozitiv.

Sustenabilitatea semnifică posibilitatea de menținere a unei entități/structuri în mod activ. În contextul unui program de dezvoltare rurală, sustenabilitatea proiectelor garantează că obiectivele și impactul pozitiv persistă în mod sustenabil în timp.

Relevanța îți propune să evalueze modalitățile în care obiectivele proiectului sunt în concordanță cu necesitățile care domeniului în se aplică proiectul.

Reponsabilitate și etică face referire la acel proiect care ține seama de interesele celorlalți și care este consecvent în ceea ce privește respectarea unor standarde profesionale și a unor principii de etică.

Criterii de selecție a bunelor practici

bunepractici2Alegerea unei bune practici trebuie să țină seama de obiectivele finale ale programului de dezvoltare rurală și face referire la rezultate și la scopuri.

 1. Rezultatele urmărite de PNDR constau în îmbunătățirea calității vieții, în dezvoltarea economică și conservarea mediului înconjurător, creșterea sectoarelor agricol și forestier, dezvoltarea activităților non-agricole. Din acest punct de vedere criteriile urmărite ar putea fi:

– Acțiuni ce promovează multifuncționalitatea agriculturii- Inițiative care să contribuie la menținerea populației în mediul rural și la crearea de locuri de muncă prin diversificarea activităților

– Proiecte care să contribuie la creșterea valorii adăugate a produselor agricole

– Acțiuni care să favorizeze conservarea biodiversității

– Acțiuni care să promoveze patrimoniul cultural și tradițiile locale

 1. Pentru stabilirea criteriilor care respectă anumite proceduri trebuie menționată abordarea LEADER, a căror caracteristici se referă la abordare teritorială, abordare ascendentă, parteneriat privat public, inovare, abordare integrată, abordare în rețea și cooperare. În acest sens se înscriu la bune practici:

– Inițiativele care stimulează asocierea și cooperarea în sectorul agricol

– Proiecte inovatoare din punct de vedere tehnic și care să constituie modele de multiplicare

– Acțiuni pilot cu orientare strategică

– Asociații la nivel local, regional, național sau internațional

Proiecte implementate prin GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului vol II

Titlul proiectului: Achiziție utilaje agricole pentru cultura de cânepă
Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole”
Beneficiar: SC Dronkers Grond SRL
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: martie 2015 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 170.872 euro
Valoare eligibilă: 137.800 euro
Reprezentantul beneficiarului: Suciu Oana-Marinela

SC Dronkers Grond SRL este o societate comercială nou înființată, în anul depunerii proiectului. Societatea are ca obiect de activitate principal cultivarea de cânepă, având un acționariat care desfășoară activități agricole în acest domeniu de mai mulți ani. Utilajul achiziționat este un echipament de ultimă generație, de mare capacitate care asigură consumul optim de semințe și împrăștierea fertilizatorului în același timp cu însămânțarea reducând astfel numărul de treceri mecanizate asupra terenului.3Achiziționarea utilajului a fost o investiție oportună deoarece societatea deținea terenuri agricole destinate culturii de cânepă, necesitând o mașinărie performantă cu ajutorul căruia să se exploateze eficient terenul agricol deținut.

2pr1.1
2pr1.2
2pr1.3

Titlul proiectului: Dotare cu utilaje agricole
Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole”
Beneficiar: SC Fitomar SRL
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: februarie 2014 – octombrie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 142.957 euro
Valoare eligibilă: 115.288 euro
Reprezentantul beneficiarului: Marian Mănase Emil

SC Fitomar SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, înființată în luna octombrie 1998, având ca domeniu principal ,,Activități auxiliare pentru producția vegetalăˮ. În perioada scursă de la înființare societatea a achiziționat importante utilaje tehnologice și dotări pentru activitatea de mecanizare, chimizare a agriculturi și protecție fitosanitară. În 2005 societatea a beneficiat de fonduri SAPARD pentru achiziția de utilaje după cum urmează: tractor, plug reversibil, combinator și combină.

Obiectivul general al proiectului depus la GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului constă în creșterea profitabilității și durabilității exploatației prin achiziționarea de noi mijloace de producție.

2pr21
2pr22
2pr23
2pr24

Prin implementarea acestui proiect SC Fitomar SRL și-a dotat exploatația cu mașină de fertilizat, încărcător frontal, greblă de adunat, presă de baloți, cositoare cu discuri, care împreună cu utilajele existente să permită exploatarea în condiții de eficientă maximă a terenurilor.

Titlul proiectului: Dotare cu utilaje agricole a exploatației PFA Ursaleș Oana Maria, sat Presaca Ampoiului, com. Meteș
Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole”
Beneficiar: PFA Ursaleș Oana Maria
Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iunie 2014 – februarie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 33.194 euro
Valoare eligibilă: 33.194 euro
Reprezentantul beneficiarului: Ursaleș Oana Maria

2pr3
2pr32
2pr33

Activitatea PFA-lui în sectorul agricol a început în 2012 la început fiind o exploatație agricolă familială, având ca și activitate principală creșterea animalelor și producția vegetală. Pe parcursul timpului, societatea s-a dezvoltat constant, înmulțind efectivul de animale, obținând astfel un excedent al producției de lapte, pe care în prezent îl comercializează. Cu toate astea, în momentul de fată, activitatea desfășurată are un caracter preponderent familial, decât unul comercial. Activitatea agricolă a exploatației constă în exploatarea fânețelor, pășunilor, și creșterea animalelor.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea profitabilității și durabilității exploatației prin folosirea mai judicioasă a mijloacelor de producție de care dispune, prin modernizarea lor și prin achiziționarea de mijloace noi de producție.

Prin implementarea proiectului s-au achiziționat următoarele echipamente: tractor; balotieră; grebă; cositoare; tocătoare; motocultor și accesorii; tanc răcire și aparat de muls vaci.

Sectorul agricol trebuie să încurajeze sinergia dintre culturile agricole şi creşterea animalelor, dat fiind faptul că tot mai mulţi cetăţeni UE cer o gamă variată de produse alimentare de înaltă calitate, care să reflecte standarde ridicate în privinţa siguranţei, calităţii şi bunăstării, inclusiv produse locale.

2pr41
2pr42
2pr43
2pr44

Titlul proiectului: Modernizare drum exploatare agricolă Șesuri
Proiect finanțat prin: Măsura 411-125 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: Oraș Zlatna
Localizarea proiectului: Oraș Zlatna, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: mai 2014 – noiembrie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 173.294 euro
Valoare eligibilă: 139.079 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ponoran Silviu

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii pentru asigurarea în bune condiții a exploatării terenurilor agricole prin:

 • viabilitatea condițiilor de transport produse agricole în orice perioadă a anului;
 • sporirea capacităților de aprovizionare în cazul zonelor agricole accesate în zona cu materiale și alte produse în vederea desfășurării activităților agricole
 • îmbunătățirea condițiilor de transport în accesarea zonelor locuite permanent
 • premiza dezvoltării în paralel cu exploatațiile agricole și a altor activități conexe rezultând creșterea potențialului economic al zonei.

Drumul de exploatare agricolă Șesuri face legătura dintre drumul comunal DC 108 Trâmpoiele și cătunul Șesuri, inclusiv zona agricolă adiacentă având o lungime de 1,505 km, și o suprafață de 7370 mp.

pr13.1
pr13.2

Suprafața agricolă totală deservită de acest drumul este de aproximativ 180 ha. Lucrările s-au executat pe fostul amplasament al drumului, fără a se recurge la exproprieri. Drumul se află în intravilanul și extravilanul localității Trimpoiele, oraș Zlatna și a fost de pământ pietruit parțial, iar circulația pe acest drum se desfășura anevoios în special în perioadele ploioase.

Zona Șesuri este populată permanent, aici desfășurându-se principalele activități aducătoare de venit pentru populație: agricultura și creșterea animalelor.

Titlul proiectului: Modernizare drum forestier Valea Rînelii
Proiect finanțat prin: Măsura 411-125 ,,Infrastructura de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”
Beneficiar: Oraș Zlatna
Localizarea proiectului: Oraș Zlatna, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: sept. 2014 – sept. 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 111.899 euro
Valoare eligbla: 89.702 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ponoran Silviu

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea sectorului forestier pentru asigurarea în bune condiția exploatării terenurilor forestiere din zonă. Drumul forestier Valea Rînelii se regăsește în intravilanul localității Izvorul Ampoiului, Ocolul silvic Alba Iulia. Lungimea tronsonului ce face obiectul proiectului este de 0,800 km, iar suprafața totală a drumului de exploatare este de 3.435 mp. Circulația pe acest drum se desfășura anevoios în special în perioadele ploioase, datorită existenței defecțiunilor apărute în trafic. Prin acest drum se asigură legăturile:

 • zonei de fond forestier cu DN 74 de pe raza localității Izvorul Ampoiului,
 • accesul la gospodăriile din zona aferentă.
pr141
pr142

Suprafața totală aferentă drumului forestier Valea Rînelii este de 238,7 ha conform Amenajamentului silvic.

Titlul proiectului: Centrul local de informare și promovare turistică
Proiect finanțat prin: Măsura 413.3-313 ,,Promovarea activităților culturale, tradiționale, turistice și sportive locale”
Beneficiar: Comuna Romos
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, Regiunea 5 Vest
Perioada de implementare: martie 2014 – iulie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 66.474euro
Valoare eligibilă: 52.471 euro
Valoare decontata: 52.385,99euro
Reprezentantul beneficiarului : Primar – Pătrânjan Mircea

Proiectul integrat Centrul local de informare și promovare turistică Romos are 2 componente:

 • Înființarea și dotarea Centrului local de informare
 • Promovarea turismului și tradițiilor locale din comunele Romos -jud. Hunedoara, Șibot și Ceru Băcăinți – județul Alba.

Prin tipărituri, produse mass-media și cei 2 angajați se dorește valorificarea potențialului turistic, natural și antropic, din cele 3 comune limitrofe Romos – jud. Hunedoara, Șibot și Ceru Băcăinți – jud. Alba, în scopul creșterii afluxului de turiști la nivelul celor 3 comune.

Activitatea serviciilor în turism nu se află la început de drum pe teritoriul comunelor Romos și Șibot. Nu există activitate în servicii specifice în Comuna Ceru Băcăinți, în ciuda unui potențial natural și antropic excepțional.

pr15
pr152

Centrul de informare și promovare a turismului va contribui nu numai la creșterea numărului de turiști care vin în zonă, dar și la o mai bună repartizare a lor în raport cu infrastructura, cu structurile de primire și cu potențialul fiecărei comune.

Aria de acoperire a Centrului de Informare Turistică include teritoriul omogen a trei comune membre ale GAL–ului Valea Ampoiului – Valea Mureșului.

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldoexcavator cu accesorii aferente pentru dotarea serviciului
pentru situații de urgență al comunei Almașu Mare, jud. Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Almașu Mare
Localizarea proiectului: Comuna Almașu Mare, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: mai 2013 – ianuarie2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 92.963 euro
Valoare eligibilă: 74.970 euro
Reprezentantul beneficiarului : Primar – Zaharie Aron

Investiția are ca obiectiv dotarea cu un utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente a serviciului Voluntar de Urgența a Comunei Almașu Mare. Investiția răspunde nevoilor de bază a locuitorilor Comunei Almașu Mare având în vedere istoricul situațiilor de urgentă apărute de-a lungul timpului în comună, istoric care consemnează inundații, avariile la rețelele de utilitate publică, blocarea căilor de acces ca urmare a căderilor de corpuri în urma intemperiilor violente, etc.

De asemenea lipsa de eficiență în intervenții, ca urmare a lipsei dotărilor necesare, pentru dezvoltarea serviciului de bază-protecția în cazul situațiilor de urgență a impus achiziționarea unui utilaj performant, dotat cu tracțiune integrală care să îi permită accesul pe teren abrupt, investiție absolut necesară, comuna Almașu Mare fiind o comună montană cu relief alunecos predispus la alunecări de teren.

pr161
pr162

Utilajul achiziționat este un buldo excavator cu tracțiune integrală (roți egale pe față și pe spate). În vederea operării în cadrul situațiilor de urgență apărute, buldo excavatorul va fi dotat cu o serie de accesorii care să-i permită intervenția pentru curățarea zonelor afectate, crearea de șanțuri și canale de defluire a apelor pluviale, demolarea clădirilor afectate de dezastre și calamități, curățarea drumurilor de acces în vederea asigurării circulației, după cum urmează: cupă de încărcare multifuncțională; cupe de excavare; cupă de taluzare pentru curățarea șanțurilor; circuit hidraulic de picon; ciocan hidraulic; lamă de zăpadă. Accesoriile sunt versatile, permițând interschimbarea lor rapidă.

Implementarea cu succes a proiectului aduce un aport major asupra calității și operativității serviciului de urgență pentru populația comunei Almașu Mare.

Titlul proiectului: Dotare cămin cultural în vederea revitalizării specificului local și moștenirii culturale în localitatea Almașu Mare, jud. Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Almașu Mare
Localizarea proiectului: Comuna Almașu Mare, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 24.177 euro
Valoare eligibilă: 19.498 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Zaharie Aron

Proiectul are ca scop revitalizarea vieții culturale a comunei Almașu Mare prin dotarea căminului cultural cu echipamente necesare desfășurării activităților culturale în condiții civilizate și moderne.

În zona rurală căminul cultural reprezintă pe lângă familie, școală, bibliotecă principalul mijloc de transmitere și diseminare a valorilor culturale.

pr17Căminele culturale reprezintă un element esențial în procesul de manifestare și perpetuare a obiceiurilor și tradițiilor locale, iar păstrarea lor în stare bună de utilizare și asigurarea condițiilor optime de utilizare fac posibilă menținerea identității culturale ale unui areal (sat, comună, zonă).

Căminul cultural ca element esențial în protejarea moștenirii culturale, conservarea tradițiilor și obiceiurilor din mediul rural reprezintă și un mijloc de creștere a potențialului turistic.

Astfel majoritatea turiștilor străini care vin în țara noastră caută să trăiască experiența vieții la țară cu tot ce implică acest lucru.

Pentru dotarea căminului cultural s-au achiziționat un număr de 200 de scaune, instrumentele tehnice de sonorizare și echipamente de iluminat și protecție. Acestea vor fi utilizate atât pentru a asigura condiții optime desfășurării activităților culturale organizate în incinta căminului cultural, cât și în cadrul diferitelor evenimente sociale, având în vedere faptul că principalele evenimente din viața locuitorilor se desfășoară în căminul cultural.

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesorii aferente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență a comunei Blandiana, jud. Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia si populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Blandiana
Localizarea proiectului: Comuna Blandiana, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2013-iulie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 95.245 euro
Valoare eligibilă: 73.680 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Gherman Nicolae

Investiția are ca obiectiv dotarea cu un utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente a serviciului Voluntar de Urgență a Comunei Blandiana.

Prin aceasta se dorește eficientizarea intervențiilor în situații de urgență provocate de revărsările de apă, inundații și alte calamități prin creșterea capacităților procedurale și infrastructurale ale comunei Blandiana.

Serviciul Voluntar de urgență, deși a fost înființat în 2005, nu dispune de dotările necesare pentru derularea activității.

pr18Având în vedere istoricul situaților de urgență apărute de-a lungul timpului în comuna Blandiana, istoric care consemnează inundații, blocarea căilor de acces ca urmare a căderii de corpuri în urma intemperiilor violente și lipsa de eficiență în intervenții ca urmare a lipsei dotărilor necesare pentru dezvoltarea serviciului de bază-protecție în cazul situațiilor de urgență, s-a impus achiziția unui utilaj performant, dotat cu acțiune integrală care să-i permită accesul și pe pantele abrupte.

În aceste condiții a fost absolut necesară și oportună achiziția unui buldo excavator și care sa fie exclusiv destinat deservirii locuitorilor comunei în situații de urgentă.

Astfel prin implementarea acestui proiect în cadrul programului LEADER prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, s-a achiziționat un buldo excavator cu accesorii aferente (cupă de încărcare multifuncțională; cupă de excavator; cupă de nivelare; circuit hidraulic de picon; ciocan hidraulic; lamă de zăpadă; kit de furci; cuplă rapida mecanică pentru brațul de escavare) permițându-i intervenția pentru curățarea zonelor afectate, crearea de șanțuri și canale de defluire a apelor pluviale, demolarea clădirilor afectate de dezastre și calamități, curățarea drumurilor de acces în vederea asigurării circulației.

Titlul proiectului: Modernizare cămin cultural Blandiana prin dotare cu echipamente și mobilier
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Blandiana
Localizarea proiectului: Comuna Blandiana, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 24.295 euro
Valoare eligibilă: 19.593 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Gherman Nicolae

Dotarea căminului cultural cu echipamente și obiecte de practică culturală reprezintă o măsură indispensabilă pentru revigorarea și întărirea rolului acestui așezământ în viața socioculturală a comunității.

Acest tip de investiție se înscrie în sfera măsurilor menite să readucă în mediul rural cultura, astfel încât să fie diminuate diferențele între mediul rural și cel urban din punctul de vedere al accesului la cultură.

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și a moștenirii culturale în comuna Blandiana.

pr191
pr192
pr193
pr194

Dotarea căminului cultural din localitatea Blandiana va avea efecte benefice în ceea ce privește gradul de acces și participare a populației rurale la viața culturală.

Prin implementarea proiectului s-a creat cadrul general capabil să concentreze și să revitalizeze activități culturale de certă valoare integrându-le în viața socială a comunei.

Excepționala moștenire culturală locală riscă să fie pierdută în timp sau să fie distorsionată de presiunea vremurilor noi dacă nu se va acționa instituționalizat pentru dezvoltarea activităților culturale.

Prin materializarea acestui proiectul s-a dotat căminul cultural din localitatea Blandiana cu echipamente și instalații, echipamente de proiecție, mobilier și costume populare (4 pentru femei și 4 pentru bărbați)

Titlul proiectului: Schimb de destinație din sediu școală în cămin cultural cu reabilitare în localitatea Văleni, comuna Meteș
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Meteș
Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 107.349 euro
Valoare eligibilă: 41465 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ursaleș TraianNicolae

Proiectul a prevăzut lucrări de reabilitare și schimb de destinație din sediu școală în cămin cultural prin reabilitare, recompartimentare construcții existente pentru a ajunge la standarde conform normelor în vigoare.

În acest imobil și-a desfășurat activitatea Școala cu clasele I-IV sat Văleni, până în anul 2006 când a fost desființată, elevii fiind preluați de centrul de comună.

Schimbarea funcțiunii clădirii din școală în cămin cultural a fost solicitata de Primăria Meteș și aprobată de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului în anul 2010. S-a realizat recompartimentarea anumitor spații pentru a putea servi noii destinații: sală de spectacole, oficiu, grupuri sociale.

pr201
pr202
pr203

În sala de spectacole în partea de nord-est s-a realizat o scenă din structură de lemn cu accesul din cerdac. Prin acest proiect s-a dorit asigurarea infrastructurii și dotărilor necesare pentru desfășurarea de spectacole și festivaluri care își propun valorificarea obiceiurilor locale.

Titlul proiectului: Dotarea căminelor culturale în vederea păstrării specificului local în localitățile (sat) Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, comuna Meteș, județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de ba ză pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Meteș
Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 21.668 euro
Valoare eligibilă: 17.474 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ursaleș TraianNicolae

Investiția are ca obiectiv dotarea căminelor culturale cu sisteme de sonorizare și video proiectare, instrumente muzicale, costume tradiționale, mobilier (dulapuri, cuiere, scaune), în acest sens urmărindu-se promovarea patrimoniului imaterial al comunei Meteș. Cunoscându-se nivelul precar al resurselor financiare de care dispun comunitățile locale rurale, accesarea fondurilor prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului reprezintă o bună posibilitate de finanțare identificată de Consiliul local al comunei Meteș în vederea realizării investiției propuse prin prezentul proiect. În comuna Meteș există o mare varietate de obiceiuri și datini, care se pierd în negura timpului.

Datinile și credințele, lirica și muzica populară, meșteșugurile și arta populară constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindește forța creatoare a românilor din toate zonele geografice ale țării.

pr222
pr221
pr223

Spectacolele ce se vor ține în căminele culturale din Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, vor fi un element de patrimoniu care trebuie păstrat nealterat și promovat, astfel în vederea promovării specificului local.

S-au achiziționat prin proiect după cum urmează:

 • pentru căminul cultural Presaca Ampoiului :- sistem complet de sonorizare, sistem de supraveghere video, mobilier și costume populare,
 • pentru căminul cultural Poiana Ampoiului – scaune tapițate, cortină cu accesorii, sistem de supraveghere video, dulapuri, costume tradiționale de bărbați, costume tradiționale de femei, cuiere de perete.

Titlul proiectului: Modernizare drum comunal DC 52 Strungari-Purcăreți, km 4+700-km6+500, Comuna Pianu, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Pianu
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iulie 2014 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 85.869 euro
Valoare eligibilă: 62.642 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin Ioan

pr231Prin acest proiect s-a dorit modernizarea unui tronson de 1,800 km din drumul comunal DC 52. Pietruirea acestui tronson contribuie la creșterea siguranței circulației, la realizarea legăturilor rutiere între acesta și drumul județean DJ 704A, care la rândul lui face legătura cu drumul național DN7 precum și lărgirea accesului locuitorilor la serviciile de utilitate publică.

Lungimea acestui tronson corespunde limitei modernizate a drumului comunal până la limita nordică a extravilanului localității Purcareți, care este și punctul final al drumului comunal.

De asemenea, la capătul drumului există o aducțiune de apă care asigură alimentarea locuințelor din zonă cu apă brută pentru necesitățile zilnice.

Principale lucrări executate sunt:

– sistem rutier

– șănțuire/rigolă carosabilă pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice, podulețe;

– amenajare platforme de încrucișare;

– amenajare intersecții cu drumurile laterale.

pr232Investiția răspunde strategiei și obiectivelor generale și specifice cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, Strategiei și Dezvoltării Socio-Economice a județului Alba, Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Pianu 2007-2013 și Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului.

Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural din satul Pianu de Sus, Comuna Pianu, județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Pianu
Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 39.534 euro
Valoare eligibilă: 29.000 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin

Tema proiectului o reprezintă modernizarea infrastructurii culturale la nivelul comunei Pianu în vederea sporirii nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor, vizându-se dotarea corespunzătoare a căminului din satul Pianu de Sus cu sistem de sonorizare, lumini, mobilier și costume populare care să asigure infrastructura de bază pentru organizarea unor evenimente culturale de promovare a tradițiilor locale prin implicarea tinerilor din comună și organizarea unor grupuri de artiști amatori. Componenta culturală este una foarte importantă în dezvoltarea comunității locale, aceasta asigură însăși identitatea spirituală a localității și perpetuarea din generație în generație a tradițiilor locale.

Dotarea căminului cultural cu echipamente și obiecte de practică culturală reprezintă o măsură indispensabilă pentru revigorarea și întărirea rolului acestui așezământ în viața socioculturală a comunității. Acest tip de investiție se înscrie în sfera măsurilor menite să readucă în mediul rural, cultura, astfel încât să fie diminuate diferențele între mediul rural și cel urban din punct de vedere al accesului la cultură.

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și a moștenirii culturale în comuna Pianu, dotarea acestui cămin va avea efecte benefice în ceea ce privește creșterea gradului de acces și participare a populației rurale în viața culturală.

Titlul proiectului: Modenizare străzi sat Vaidei, Comuna Romos, Județul Hunedoara
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Romos
Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, Regiunea 5 Vest
Perioada de implementare: octombrie 2014 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 81.495euro
Valoare eligibilă: 62.466 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Pătrânjan Mircea

Străzile ce au fost modernizate prin proiect sunt amplasate pe raza comunei Romos, intravilanul satului Vaidei și reprezintă calea de acces spre locuințele din zonă. S-au modernizat două străzi în lungime totală de 618 m.

Zestrea stradală existentă înainte de modernizare era realizată dintr-o împietruire din balast, cu șanțuri și rigole neadecvate pentru scurgerea apei.

Modernizarea străzilor s-a realizat prin asigurarea elementelor geometrice corespunzătoare clasei tehnice, realizarea fundației drumului și asigurarea unei îmbrăcăminți asfaltice în două straturi conform normativelor în vigoare.

pr253
pr251
pr252

Principale lucrări executate sunt:

 • sistem rutier;
 • amenajare intersecții cu drumurile laterale;
 • podețe;
 • rigole.

Investiția răspunde prevederilor Planului de dezvoltare al județului Hunedoara în perioada 2007-2013, Axa prioritară V Dezvoltare Rurală, Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Romos și Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului.

Titlul proiectului: Construire teren de sport cu gazon artificial
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Săliștea
Localizarea proiectului: Comuna Săliștea, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iulie 2014 – martie2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 94.814 euro
Valoare eligibilă: 66.867 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Stănilă Aurel Emil

Posibilitatea de desfășurare a activităților sportive în Săliștea era limitată din cauza lipsei unor spații adecvate pentru practicarea acestor activități. Asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru practicarea sportului și a activităților recreaționale a constituit o prioritate strategică locală și o necesitate pentru menținerea populației active pe plan local.

Proiectul a prevăzut construirea terenului de sport cu gazon artificial, împrejmuirea acestuia, amenajarea unei alei pietonale de acces spre terenul de sport, a clădirii vestiarelor cu instalațiile aferente inclusiv branșarea la utilități: rețea apă potabilă, rețea canalizare menajeră, rețea distribuție energie electrică și rețea distribuție gaz metan.

Dimensiunea în plan a terenului de sport 43mx23m din care spațiul de joc 40×20 m permite organizarea de competiții pentru handbal, volei, tenis sau minifotbal. Jocurile de echipă care vor putea fi practicate în această bază sportivă, pot contribui la educarea pentru o viață activă, la întărirea legăturilor dintre oameni precum și la crearea unui cadru optim pentru tineri unde pot să-și consume în mod sănătos energia.

pr261
pr262
pr263

Practicarea acestor activități sportive și de recreere atrag după sine și o parte de beneficii pentru populație care nu pot fi cuantificate în bani și implicit o populație mai sănătoasă” minte sănătoasă în corp sănătos”.

Înființarea bazei sportive are ca scop îmbunătățirea situației cultural-sportivă a locuitorilor din zonă și revigorarea activităților sportive în special a jocului de fotbal, handbal sau tenis.

Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural din satul Tărtăria, comuna Săliștea, județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Săliștea
Localizarea proiectului: Comuna Săliștea, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 47.323 euro
Valoare eligibilă: 37.916 euro
Reprezentantul beneficiarului : Primar – Stănila Aurel Emil

pr271Proiectul prevede o investiție directă în căminul cultural din satul Tărtăria, cămin care găzduiește o serie de manifestări artistice și o expoziție etnografică.

Investiția are ca obiectiv general dotarea cu obiecte necesare practicii culturale curente în cadrul căminului cultural din localitatea Tărtăria și în special a desfășurării în condiții corespunzătoare a activității grupurilor folclorice din comună.

Obiectivele specifice urmărite de către acest proiect sunt păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și a moștenirii culturale în comuna Săliștea.

Dotarea căminului cultural din satul Tărtăria, va avea efecte benefice și în ceea ce privește diversificarea ofertei culturale, tot mai scăzute în ultima vreme. Pe fondul lipsei de mijloace financiare, activitatea ansamblului folcloric din comuna Săliștea a avut de suferit, aceasta supraviețuind numai prin pasiunea și dedicația artiștilor pentru muzica și dansul popular tradițional, fapt ce le-a adus aprecierea și cunoașterea pe plan regional și național.

Cu toate că de ani de zile nu s-au mai făcut investiții în costume și instrumente muzicale, artiștii din cadrul ansamblului au continuat să aibă evoluții foarte bune la festivalurile de specialitate din țara unde au concurat cu ansambluri consacrate.

Necesitatea achiziționării de echipamente a devenit tot mai acută pentru ansamblu, astfel prin intermediul acestui proiect, căminul cultural Tărtăria a fost dotat cu instalație de amplificare/sonorizare; echipamente audio-video, sistem decalcul, mobilier, costume populare.

Titlul proiectului: Modernizare drum comunal DC 51 Loman – Cărări de la km 4+750 la km 5+750, Comuna Săsciori, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Săsciori
Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2013 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 128.334 euro
Valoare eligibilă: 73.626 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Morar Nicolae Florin

Acest tronson de drum era un drum de pământ pe care sa aplicat de-a lungul anilor balast de râu prezentând denivelări și chiar șiroiri creând dificultăți în exploatare. Pentru asfaltarea acestui drum s-a aplicat următorul sistem rutier: strat fundație din balast de 15 cm grosime, piatră spartă de 15 cm grosime, strat binder de 5 cm si strat uzură din mixturi asfaltice de 4 cm grosime. S-au prevăzut 4 podețe tubulare care să conducă apele pluviale de pe șanțurile marginale.

Acest drum comunal deservește locuitorii din zonă, exploatațiile agricole și societățile comerciale care își desfășoară activitatea în această zona. Infrastructura de acces în localitatea Loman este legată de Drumul comunal DC 51 care dă în drumul național DN 67C acesta asigurând accesul locuitorilor către centrul administrativ al comunei Săsciori, dar și către alte localități ale județului Alba și către județele învecinate.

Investiția răspunde strategiei și obiectivelor generale și specifice cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, Strategia Dezvoltării Socio-Economice a județului Alba, Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Pianu 2007-2013 și Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului.

pr281
pr282
pr283

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldoexcavator cu accesorii pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgentă în comuna Săsciori, jud.Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Săsciori
Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iulie 2014 – martie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 82.262 euro
Valoare eligibilă: 62.640 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Morar NicolaeFlorin

pr291Investiția are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală din comuna Săsciori prin dotarea cu un buldo excavator și accesorii aferente a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în vederea eficientizării intervențiilor în situații de urgență provocate de revărsările de ape, inundații și alte calamități prin creșterea capacității procedurale și infrastructurale ale comunei.

Obiectivul strategic al acestei investiții îl constituie:

 • îmbunătățirea calității mediului, protejarea mediului și creșterea standardului de viață în zona GAL Valea Ampoiului -Valea Mureșului
 • regularizări de văi și terenuri expuse torenților și alunecărilor de teren inclusiv întreținerii de șanțuri și rigolepr292
 • asigurarea protecției populației și a bunurilor în cazul producerii de diferite dezastre prin dotarea corespunzătoare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 • întreținerea și intervenții de urgență asupra infrastructurii fizice de bază (străzi, drumuri comunale, vicinale, spații verzi, rigole, taluzuri)
 • intervenții determinate de fenomene meteorologice care afectează siguranța locuitorilor (îngheț, ploi, zăpezi mari)

Acest proiect s-a implementat cu succes, aducând un aport major asupra calității și operativității serviciului de urgență către populația comunei Săsciori.

Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural în vederea păstrării specificului local în localitatea (sat) Loman, Comuna Săsciori
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Săsciori
Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – august 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 32.885 euro
Valoare eligibilă: 26.520 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Morar NicolaeFlorin

pr301  Primăria Săsciori își propune să revitalizeze viața culturală din comună prin dotarea căminului cultural Loman cu sistem de sonorizare, să pună la dispoziția ansamblului ,,Sufletul Lumânaruluiˮ din satul Loman, costume populare necesare realizării activităților de pregătire și punere pe scenă a diferitelor programe artistice. pr303Prin acest proiect se urmărește valorificarea întregului patrimoniu cultural tradițional, exprimat prin valorile cotidiene din viața comunității rurale a satului Loman, încurajarea tinerei generații de a cunoaște, de a-și însuși, a perpetua și a face cunoscute aceste tradiții în toata lumea, ele constituind un tezaur inestimabil al patrimoniului nostru cultural, marcă proprie identități etnpr302o-culturale locale.

Pentru promovarea patrimoniului cultural, al satului Loman, pentru buna desfășurare a jocului tradițional, al teatrului nescris, practicat de cei tineri și cei vârstnici, se urmărește dotarea ansamblului cu costume populare specifice zonei.

Prin proiectul implementat căminul cultural din satul Loman a fost dotat cu 8 costume populare pentru femei compuse din ie, vestă, catrință, poale, jupă, batic, tricolor, opinci și 12 costume populare pentru bărbați compuse din pantalon, cămașă, vestă, brâu, tricolor, șerpar (chimir) și cizme.

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional buldoexcavator cu accesorii pentru dotarea serviciului de gospodărire comunală, al comunei Șibot, județul .Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Șibot
Localizarea proiectului: Comuna Șibot, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: februarie 2015 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 82.336 euro
Valoare eligibilă: 66.400 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ștef Vasile-Cristinel

pr341Investiția propusă în cadrul acestui proiect are ca scop dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală al Comunei Șibot cu un buldo excavator și accesorii aferente.43Achiziționarea unui utilaj și echipamente specifice este o condiție necesară pentru realizarea întreținerii domeniului public al comunei Șibot.

Obiectivele propuse în prezentul proiect sunt:

 • Menținerea în parametri tehnici de siguranță și funcționare a obiectivelor investiționale realizate prin intermediul proiectului;
 • Intervenția promptă pentru înlăturarea stărilor de pericol în urma accidente sau dezastre naturale;
 • Reducerea costurilor cu închirierea utilajelor

Pentru întreținerea străzilor, drumurilor comunale, parcurilor, este nevoie de utilaje și echipamente specifice. În momentul de față primăria nu deține nici un utilaj. Lucrările care pot fi efectuate cu aceste utilaje sunt sintetizate în continuare și vor fi efectuate în toate localitățile comunei:

 • Colectarea și evacuarea apelor pluviale,
 • Întreținerea curățeniei pe căile publice,
 • Curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în stare funcțională a acestora pe timp de ploi și îngheț
 • Construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor
 • Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice

Necesitatea investiției a apărut și ca urmare a tendinței de declin a populației, mai pronunțat în zonele rurale, declin datorat lipsei infrastructurii edilitare și sociale în mediul rural. Pentru a stopa acest fenomen sunt necesare investiții pentru creșterea atractivității spațiului rural, pentru transformarea lui astfel încât condițiile de viață să fie similare cu cele din mediul urban.

Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru serviciul de urgență în comuna Vințu de Jos, jud. Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Vințu de Jos
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: noiembrie 2013 – iulie 2014
Bugetul total (inclusiv TVA): 56.238 euro
Valoare eligibilă: 45.353 euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe

pr351Având în vedere istoricul situaților de urgență apărute de-a lungul timpului în comuna Vințu de Jos, istoric care consemnează inundații, avarii la rețelele de utilitate publică, blocarea căilor de acces ca urmare a căderilor de corpuri în urma intemperiilor violente și lipsa de eficiență în intervenții ca urmare a lipsei dotărilor necesare pentru dezvoltarea serviciului de bază-protecție în cazul situațiilor de urgentă, se impune achiziția unui utilaj performant, care să permită deblocarea căilor de acces înzăpezite, care să constituie un risc major de accidente.

În aceste condiții este absolut necesară și oportună achiziția unui utilaj nou și care să fie exclusiv destinat deservirii locuitorilor comunei în situații de urgentă.

Utilajul achiziționat este o autoutilitară cu benă basculabilă dotată cu sărăriță, investiția răspunzând nevoilor de bază a locuitorilor comunei Vințu de Jos și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

În vederea operării în cadrul situațiilor de urgență apărute sărărița este autopropulsantă adică este prevăzută cu motor propriu și sistem de alimentare direct din bena autoutilitarei.

Oportunitatea investiției propuse a se realiza prin ajutorul nerambursabil solicitat, se poate considera drept un avantaj din punctul de vedere al costului economic redus al intervențiilor prin posibilitatea accesării fondurilor europene în cadrul programului LEADER prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului.

Titlul proiectului: Achiziție scenă mobilă și sistem de sunet pentru evenimente culturale în Comuna Vințu de Jos, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Vințu de Jos
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: aprilie 2015 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 40.928 euro
Valoare eligibilă: 28.934euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe

pr361Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă cerința esențială pentru creșterea calității vieții și sporirea activităților în zonele rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major, asigurând dezvoltarea spațiului rural, în special prin încurajarea și facilitarea dezvoltării activităților economice. Totodată, un exemplu comunitar important rămâne tradiția și cultura, nevoia de identificare locală și comunitară exprimându-se, cel mai bine, prin cultura, artă și tradiție.

Dezvoltarea satului românesc presupune implicarea în procesul de monitorizarea a întregii comunități locale și a tuturor instituțiilor și sectorului neguvernamental din localitate.

Obiectivul general al investiției îl reprezintă crearea unei premise de îmbunătățire a valențelor culturale, revitalizarea interesului pentru tradiție și cultură în folosul populației rurale din comuna Vințu de Jos.

pr362Obiectivul specific al proiectului este achiziționarea de echipamente și dotări pentru desfășurarea în condiții optime a activității artistice a Ansamblul folcloric ,,Vințana” al comunei Vințu de Jos. Având în vedere că localitatea Vințu de Jos nu a beneficiat de fonduri pentru implementarea unui astfel de proiect, este o oportunitate realizarea acestei investiții datorită cadrului favorabil creat de finanțarea prin programul LEADER.

Titlul proiectului: Modernizare infrastructură rutieră str. Valea Goblii, Comuna Vințu de Jos, Județul Alba
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
Beneficiar: Comuna Vințu de Jos
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: iulie 2014 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 133.579 euro
Valoare eligibilă: 62.642euro
Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe

Strada Valea Goblii, în lungime totală de 5000 m are originea în drumul județean DJ107A și asigură legătura rutieră a localității cu drumul menționat mai sus. Primii 400 m ai străzii sunt asfaltați pe restul traseului sistemul rutier este format dintr-o pietruire în stare mediocră. Sectorul de stradă în lungime totală de 1197,28 m este format din două tronsoane:

 • tronsonul I unul în lungime de 1083,14 m cu un traseu ce se desfășoară paralel cu cursul de apă Valea Goblii. Punctul de început al acestui tronson este punctul în care se termină sectorul de stradă asfaltat.
 • tronsonul II în lungime de 114,12 m reprezintă o bretea a străzii Valea Goblii, amplasată în sat, având originea în sectorul de stradă asfaltată Goblii,

Modernizare infrastructură rutieră de pe strada Valea Goblii are ca scop mărirea capacității portante, reamenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii și evacuării apelor din zona străzii și a siguranței circulației.

Principalele lucrări sunt:

 • structură rutieră- amenajare intersecții cu drumuri laterale
 • stații de încrucișare
 • podețe
 • rigole.

Investiția se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale Consiliului județean Alba, regăsindu-se în Strategia de Dezvoltare a Județului Alba și în prioritățile din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului

Titlul proiectului: Valorificarea potențialului culturaltradițional, al produselor agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare între microregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor.
Proiect finanțat prin: Măsura 421 ,,Implementarea proiectelor de cooperare”
Beneficiar: GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului
Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, Regiunea 7 Centru
Perioada de implementare: octombrie 2014 – septembrie 2015
Bugetul total (inclusiv TVA): 29.140 euro
Valoare eligibilă: 23.500 euro
Reprezentantul beneficiarului: Bârsan Constantin Mircea

Obiectivul general al proiectului este acela de a pune în valoare potențialul cultural și tradițional din cele trei teritorii, al produselor și producătorilor agricoli din cele trei teritorii, al potențialului turistic și agenților de turism locali precum și dobândirea de competențe prin construcție instituțională comună și experiențe comune.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • Crearea în comun a unui organism cu personalitate juridică pentru promovarea inter teritorială a celor 3 GAL-uri;
 • Crearea unei publicaţii comune pentru cele 3 GAL-uri careva cuprinde elemente ca: descrierea celor 3 teritorii; puncte de interes turistic din cele 3 teritorii; obiceiuri şi tradiţii din cele 3 teritorii; produse agricole şi produse tradiţionale din cele 3 teritorii; bune practici în implementarea strategiei cu expunerea unor proiecte de succes implementate în cele 3 teritorii;
 • Crearea şi întreţinerea unei pagini Web comune a proiectului de cooperare cu rol de promovare şi informare www.cooperarealbabihor.ro
 • Organizarea a 3 evenimente comune: 27-28 iunie 2015 la Ciugud, jud. Alba, 11-12 iulie 2015 la Spinuş jud. Bihor şi 1-2august 2015 la Vinţu de Jos jud. Alba la care au participat toate cele 3 GAL-uri cu expunerea de costume populare, prezentarea de tradiţii şi obiceiuri populare şi produse agricole tradiţionale şi specifice fiecărei zone.
G.A.L. Valea Muresului si Valea Ampoiului-Activitatea4-Ciugud011
Activitatea4-Vintu de Jos015
G.A.L. Valea Ampoiului si Valea Muresului - Activitatea 1 - Sedinta Comuna de la Vintu de Jos, Alba
DSCF2021

Proiecte implementate și/sau în implementare prin GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului

Măsura 411.2 -121 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”

 • Modernizare exploatație agricolă ferma Romos, SC Gabiema Col SRL, Comuna Romos
 • Modernizare fermă vegetală prin achiziția de utilaje agricole, Societatea Agricolă „Vințana”, comuna Vințu de Jos
 • Modernizare fermă de vaci prin achiziția de utilaje agricole, SC Pricăjan Agrocom SRL, comuna Romos
 • Modernizare fermă vegetală prin achiziția de utilaje agricole, SC SAS Semagroserv SRL, comuna Șibot
 • Modernizare fermă vegetală prin achiziție de utilaje agricole SC Agroprest Șibot SRL, comuna Romos
 • Dotare cu utilaje agricole, SC Fitomar SRL, Vințu de Jos
 • Achiziție utilaje agricole pentru cultura de cânepă, SC Dronkers Ground SRL, comuna Pianu
 • Dotare cu utilaje agricole a exploatației PFA Ursaleș Oana Maria, Sat Presaca Ampoiului, Comuna Meteș

Măsura 411.2 – 125 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii”

 • Modernizare drum forestier Valea Recii, comuna Pianu
 • Modernizare drum exploatare agricola Șesuri, oraș Zlatna
 • Modernizare drum forestier Valea Rînelii, oraș Zlatna

Măsura 413.1 – 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional –Buldo excavator cu accesoriile aferente, pentru dotarea Serviciului pentru situații de urgență al Comunei Almașu Mare, Județul Alba
 • Dotare cămin cultural în vederea revitalizării specificului local şi moștenirii culturale în localitatea Almașu Mare, Comuna Almașu Mare, Județul Alba
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesoriile aferente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a Comunei Blandiana
 • Modernizarea căminului cultural prin dotarea cu echipamente și mobilier, comuna Blandiana
 • Modernizare drum comunal Valeni-Valea Ampoiului, Comuna Mates, Județul Alba
 • Schimb de destinație din școală în cămin cultural cu reabilitare în localitatea Valeni Comuna Meteș
 • Dotarea căminelor culturale în vederea păstrării specificului local în localitățile (sat) Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, Comuna Meteș, județul Alba
 • Modernizare DC 170 Comuna Pianu
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru întreținerea infrastructurii rutiere a comunei Pianu în cadrul Serviciului de gospodărire comunală în comuna Pianu
 • Modernizare drum comunal DC52 Strungari-Purcăreți, km 4+700+km 6+500, Comuna Pianu, Județul Alba
 • Dotări la căminul cultural din satul Pianu de Sus, Comuna Pianu, Județul Alba
 • Construire teren de sport cu gazon artificial, comuna Săliștea
 • Dotare cămin cultural din satul Tărtăria, Comuna Săliștea, Județul Alba
 • Modernizare drum comunal DC 51 Loman-Carari de la km4+750 la km 5+750 Comuna Săsciori, Județul Alba
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldo excavator cu accesorii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Comuna Săsciori
 • Dotarea căminului cultural în vederea păstrării specificului local în localitatea (sat) Loman, comuna Săsciori, Județul Alba
 • Achiziţionarea unui utilaj multifuncțional-buldo excavator cu accesorii pentru dotarea serviciului de gospodărire comunală al comunei Șibot, Județul Alba
 • Modernizare Străzi în Comuna Romos, L=1086M, Comuna Romos, Județul Hunedoara
 • Modernizare străzi sat Vaidei, Comuna Romos, Județul Hunedoara
 • Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – serviciul de Urgență în Comuna Vințu de Jos
 • Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul de urgență în Comuna Vințu de Jos
 • Modernizare infrastructură rutieră strada Valea Goblii, Comuna Vințu de Jos, Județul Alba
 • Achiziție scenă mobilă și sistem de sunet pentru evenimente culturale în Comuna Vințu de Jos, Județul Alba

Măsura 413.3 – 313 ,,Promovarea activităților culturale, tradiționale, turistice și sportive locale”

 • Centru Local de informare și promovare turistică Romos, Județul Hunedoara

Măsura 413.2 – 312 ,,Dezvoltarea economiei non agricole locale”

 • Achiziție utilaj performant, SC Dirluc SRL, comuna Almașu Mare, Județul Alba
 • Dezvoltarea activităților auxiliare pentru producția vegetală prin achiziția de echipamente specifice, SC Agroager SRL, comuna Romos, Județul Hunedoara56

Măsura 421 ,,Implementarea proiectelor de cooperare-Submăsura 421.1-Cooperare cu GAL din România pentru marketing și promovare”

 • Valorificarea potențialului cultural-tradițional, al produselor agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare între microregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor, Asociația GAL Valea Ampoiului- Valea Mureșului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>