Teritoriul inclus în Asociația Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului (GAL Valea Ampoiului-Valea Mureșului) este amplasat pe cursul mijlociu al râului Mureş, în aval de municipiul Alba Iulia, şi pe cursul afluentului cel mai important al Mureşului din zonă, râul Ampoi. El este mărginit la Est de Municipiile Alba Iulia şi Sebeş, la Sud de Comuna Şugag şi de Oraşul Cugir, la Vest de Oraşele Orăştie,
Geoagiu şi Comunele Balşa şi Buces (situate în judeţul Hunedoara), iar la Nord de comunele Ciuruleasa, Buciu , Mogoş, Întregalde şi Ighiu. Localităţile care configurează aria geografică a teritoriului Grupului de Acţiune Locală sunt aşezate de-a lungul Văilor Ampoiului şi Mureşului, sau pe văi secundare care se varsă în aceste văi principale, având atât caracteristici de zonă montană cât şi de luncă, în special pe Lunca Mureşului.

Teritoriu Valea Ampoiului Si Valea Muresului

Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului are o populaţie totală de 36.309 locuitori, un teritoriu de 1.116 km2 şi o densitate a populaţiei de 32,53 locuitori/km2. Ponderea populaţiei din mediul urban de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului în totalul populaţiei din acest areal este sub 25%, respectiv de
22,42%, conform datelor prezentate anterior. Localităţile de pe Valea Mureşului se aliniază în stânga şi în dreapta Drumului Naţional 7, iar cele de pe Valea Ampoiului sunt străbătute de Drumul Naţional 74. Linia principală de cale ferată Arad-Bucureşti străbate teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Ampoiului şi Valea Mureşului, la Vinţul de Jos existând şi un important nod de cale ferată. Relieful predominant al teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului este muntos şi deluros „adăugânduse fâşiile de luncă
aferente râurilor carel brăzdează”. Altitudinea variază de la aproximativ 270 m în Lunca Mureşului până la 1.329 m în vârful Dâmbăul de pe raza Oraşului Zlatna în Munţii Metaliferi şi 1.680 în vârful Tomnatic din Munţii Şureanu. Toate localităţile de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Ampoiului şi Valea Mureşului au această caracteristică de localităţi din zona colinară sau piemontană cu suprafeţe mici de luncă cultivabilă.
Din punct de vedere geografic, teritoriul Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului cuprinde în principal Munţii Metaliferi, care ocupă prin partea lor estică o suprafaţă însemnată din judeţul Alba (aproximativ 50% din suprafaţa judeţului Alba este reprezentată de zona muntoasă). Sunt delimitaţi de Văile Abrudului şi Arieşului, de abruptul vestic al Munţilor Trascău şi de Valea Feneşului (situată la est de Oraşul Zlatna). Limita lor urmăreşte în continuare Valea Ampoiului până la localitatea Şard, de unde se întoarce către sud, apoi vest, formând versantul drept al Mureşului, până dincolo de Şibot. În partea de sud a teritoriului Grupului de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului se evidenţiază Masivul Şurianu, care coboară de la culmile Măgura şi Tomnatic cu înălţimi de 1.680 m până la Lunca Mureşului, fiind brăzdat de Văile Sebeşului, Pianului, Ciorii, Cugirului şi Romosului.
Teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului include 10 comune (Almașu Mare, Blandiana, Ceru Băcăinți, Meteș, Pianu, Săliște, Săsciori, Vințu de Jos, din județul Alba și Romos din județul Hunedoara) și un oraș – Zlatna. Structura parteneriatului GAL include cele 11 de unități administrativ teritoriale, reprezentând sectorul public și 22 persoane juridice (societati comerciale, ONG-uri si peroane fizice autorizate), reprezentând sectorul privat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>