ue
guvernul romaniei
leader
pndr
leader2

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU

Teritoriul GAL face parte din două judeţe Alba şi Sibiu şi se suprapune în mare parte peste Podişului Secaşelor. Din componenţa acestuia fac parte un oraş, 21 de comune şi 76 de sate, amplasate pe o suprafaţă de 1,234.01 km2.

Ca şi referinţa fizico – geografică este luată regiunea Podişului Transilvaniei, iar microregiunea analizată a Ţării Secaşelor ocupă partea sud-vestică a acesteia. Unităţile fizico – geografice care le înconjoară sunt la vest Culoarul Mureşului ce face trecerea spre Munţii Apuseni, la nord Podişul Târnavelor, la est Culmea şi Culoarul Visei ce separă microregiunea de Podişul Hârtibaciului iar în sud Depresiunea Sibiu – Sălişte ce face separaţia de Munţii Cindrelului.

Din punct de vedere istoric şi socio economic, Ţara Secaşelor se constitue ca o microregiune din sudul Transilvaniei, omogenă dar divergentă spre oraşele – municipii mai mari din partea marginală: Sibiu, Sebeş, Alba Iulia şi Blaj.

Prin masura 41 -,,Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, Grupul de Acțiune Locală Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu a lansat și a selectat  proiecte pe următoarele sub-măsuri:

M 411-125 ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA ȘI ADAPTAREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII”

Proiectele depuse în cadrul acestei sub-măsuri au vizat modernizarea drumurilor de exploatație agricolă. Au fost semnate 7 contracte în valoare de 623.592 euro din care total sume plătite beneficiarilor 173.021,58 euro.

M 413-312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Proiectele depuse în cadrul acestei sub-măsuri au vizat: dezvoltarea activităților auxiliare pentru producția vegetală prin achiziție de achipamente specifice; achiziție sistem de sonorizare; achiziție echipamente foto-video; achiziție echipamente pentru activități de întreținere peisagistică. Au fost semnate 5 contracte în valoare de 92.681 euro din care total sume plătite beneficiarilor 29.514,07 euro.

M 413-313 ,,Încurajarea activităţilor turistice’’

Proiectele depuse în cadrul acestei sub-măsuri au vizat: înființarea unui centru local de promovare și informare turistică; circuite turistice. Au fost semnate 3 contracte în valoare de 67.730 euro.

M 413-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale”

Proiectele depuse în cadrul acestei sub-măsuri au vizat: modernizare drumuri comunale; dotarea serviciului pentru situații de urgență; renovare sedii administrative; renovare și dotare cămine culturale. Au fost semnate 27 de contracte în valoare de 1.290.567euro din care total sume plătite beneficiarilor 774.713,79 euro.

M 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Proiectul depus în cadrul acestei măsuri vizează: valorificarea potențialului cultural-tradițional al produselor agricole, al turismului și dobandirea de competențe. S-a semnat un contract în valoare de 29.900 euro.

Prezentarea unor proiecte depuse la GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu

Măsura 413 axa IV LEADER

Titlul proiectului: ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU PRODUCȚIA VEGETALĂ

Proiect finanțat prin măsura 413-312 ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Beneficiar: I.I DAN ANCA IONELA

Localizarea proiectului: comuna Ciugud, sat Șeușa, jud. Alba, regiunea Centru.

Perioada de implementare a proiectului: 25.06.2014 – 25.03.2015

Buget total (inclusiv TVA): 38.688 euro.

Valoare eligibilă: 31.200 euro

Valoare decontată: 21.612,62 euro

Reprezentant beneficiar: DAN ANCA IONELA

Utilajul achiziţionat este un tractor performant pentru efectuarea lucrărilor auxiliare pentru producţia vegetală.

Măsura 413 axa IV LEADER

Titlul proiectului: REBILITARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA BUCERDEA GRÂNOASĂ, COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEȚUL ALBA.

Proiect finanțat prin măsura 413-322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale”

Beneficiar: COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ

Localizarea proiectului: comuna Bucerdea Grânoasă, sat Bucerdea Grânoasă, jud. Alba, regiunea Centru.

Perioada de implementare a proiectului: 16.04.2013-16.04.2015

Buget total (inclusiv TVA): 85.737 euro.

Valoare eligibilă: 54.000 euro

Valoare decontată: 53.148,7 euro

Reprezentant beneficiar: PRIMAR ALDEA IOAN

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social, cultural şi din punct de vedere al diseminării lor, diversităţii, resurselor naturale şi umane pe care acestea le deţin.

Prin reabilitarea căminului cultural, a fost facilitată desfăşăşurarea în condiţii optime a unor activităţi culturale şi a unor festivităţi pentru locuitorii din localitatea Bucerdea Grânoasă şi imprejurimi.

Măsura 413 axa IV LEADER

Titlul proiectului: CONSTRUIRE CENTRU LOCAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ

Proiect finanțat prin măsura 413-313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”

Beneficiar: ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE CIUGUD-BERGHIN

Localizarea proiectului: comuna Ciugud, sat Hăpria, jud. Alba, regiunea Centru.

Perioada de implementare a proiectului: 30.04.2014-30.09.2015

Buget total (inclusiv TVA): 70.180 euro.

Valoare eligibilă: 23.835 euro

Reprezentant beneficiar: PREŞEDINTE DAMIAN GHEORGHE

Obiectivul general al proiectului îl constitue dezvoltarea activităţilor turistice în zona rurală Ciugud-Berghin, care să contribuie la creşterea veniturilor alternative, a atractivităţii paţiului rural şi a gradului de ocupare a forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă şi atragerea forţei de muncă locale în activităţi non-agricole.

Măsura 411 axa IV LEADER

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ÎN COMUNA PĂUCA, PRIN AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ

Proiect finanțat prin măsura 411-125 ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”

Beneficiar: COMUNA PĂUCA

Localizarea proiectului: comuna Păuca, sat Păuca, jud. Sibiu, regiunea Centru.

Perioada de implementare a proiectului: 09.05.2014-09.08.2015

Buget total (inclusiv TVA): 131.229 euro.

Valoare eligibilă: 84.116 euro

Valoare decontată tr.1: 32.156,04 euro

Reprezentant beneficiar: PRIMAR DANCU NICULAE

Prin amenajarea drumurilor de exploataţie agricole (lungime toatală de 3,219 Km) din comuna Păuca, a fost facilitat accesul oamenilor, al autovehiculelor şi utilajelor agricole, a ridicat potenţialul economic al localităţii, a ameliorat calitatea mediului şi a diminuat poluarea mediului, a ajutat la dezvoltarea turismului şi agroturismului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>