GAL ȚARA SECAȘELOR ALBA-SIBIU

teritoriu tara secaselor, albaRenumitul poet Lucian Blaga a afirmat în opera sa că “veșnicia s-a născut la sat”. După aderarea României la Comunitatea europeană, dezvoltarea spațiului rural este cu atât mai importantă cu cât aceasta reîntărește voința poporului român de a deveni european în întregime. Ideea de sat european înseamnă un sat modernizat, iar modernizarea înseamnă învățare, dar, dacă învățarea este oarecum individuală, ideea de european ca spirit comunitar va lipsi. Modernizarea și dezvoltarea sănătoasă a satului românesc se poate realiza doar prin inițiative din partea tuturor actorilor prezenți pe scena rurală la nivel local, microregional, regional și național.

Din punct de vedere istoric și socio-economic Țara Secașelor se constituie ca o microregiune din Sudul Transilvaniei, omogenă dar divergentă spre orașele municipii mai mari din partea marginală: Sibiu, Sebeș, Alba Iulia și Blaj.

Ca şi referinţa fizico – geografice este luată regiunea Podişului Transilvaniei, iar microregiunea Ţării Secaşelor ocupă partea sudvestică a acesteia. Unităţile fizico – geografice care le înconjoară sunt la vest Culoarul Mureşului ce face trecerea spre Munţii Apuseni, la nord Podişul Târnavelor, la est Culmea şi Culoarul Visei ce separă microregiunea de Podişul Hârtibaciului iar în sud Depresiunea Sibiu – Sălişte ce face separaţia de Munţii Cindrelului.

Teritoriul GAL Țara Secașelor face parte din două judeţe Alba şi Sibiu şi se suprapune în mare parte Podişului Secaşelor. În componenţa acestuia fac parte un oraş – Ocna Sibiului, jud. Sibiu, 21 de comune – 16 din județul Alba (CIUGUD, SÎNTIMBRU, CRĂCIUNELU DE JOS, VALEA LUNGĂ, MIHALȚ, OHABA, CENADE, ROȘIA DE SECAȘ, BERGHIN, ȘPRING, DOȘTAT, DAIA ROMÂNĂ, CÎLNIC, GIRBOVA, BUCERDEA GRÂNOASĂ ȘI CERGĂU) și 5 din județul Sibiu (PĂUCA, ȘURA MICĂ, LOAMNEȘ, LUDOȘ, APOLDU DE JOS) şi 76 de sate, avand o suprafaţă de 1 234.01 km2.

Structura parteneriatului GAL include cele 22 de unități administrativ teritoriale, reprezentând sectorul public și 62 persoane juridice (societati comerciale, ONG-uri si peroane fizice autorizate), reprezentând sectorul privat.

Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu și având în vedere necesitățile identificate la nivelul teritoriului,  s-a creat posibilitatea unei dezvoltări rurale sănătoase prin abordarea ideologiei LEADER – “de jos în sus”, adică o dezvoltare rurală concepută de către cetățean în strictă concordanță cu nevoile acestuia.