ue
guvernul romaniei
leader
pndr
leader2

BUNE PRACTICI – GAL MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor combină obiectivele mai multor axe din PNDR.

Astfel, prin Măsura 41 -,,Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”  GAL Muntele Șes Județul Bihor a lansat un număr de 18 apeluri de selecție de proiecte pentru măsurile 111, 143, 125, 322 și 421, fiind eligibile și contractate un număr de 24 proiecte care însumează în total suma de 2.176.083 euro.

Măsura 411-112

”Instalarea tinerilor fermieri”

În cadrul acestei Măsuri 411-112 ”Instalarea tinerilor fermieri” au fost eligibile și contractate un număr de 12 proiecte prin în valoare totală de 468.000 euro. Prin această măsură tineri fermieri s-au instalat în exploatație ca șefi ai acesteia, ocupându-se cu creșterea animalelor, cultivarea terenurilor și apicultură.

Măsura 411-125

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

Prin Măsura 411-125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” au fost accesate de către comunele Popești, Spinuș și Suplacu de Barcău finanțări care totalizează suma eligibilă de 593.838 euro pentru realizarea de drumuri agricole în aceste comune, cele 3 proiecte aflându-se în implemetare. Prin amenajarea drumurilor de exploataţie agricole va fi facilitat accesul oamenilor, al autovehiculelor şi utilajelor agricole la exploatațiile agricole și se va contribui la ameliorarea calității mediului, a diminuării poluarea mediului.

Măsura 413 – 322

„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Comunele Popești, Spinuș și Suplacu de Barcău au accesat, prin Măsura 413 – 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, 7 proiecte pentru dotarea Serviciilor publice de godpodărire comunală cu utilaje multifuncționale, buldoexcavatoare, a Căminelor culturale din cele trei comune cu mobilier, stații de sonorizare, costume populare tradiționale precum și pentru amenajarea și dotarea parcurilor din 4 localități, proiecte care însumează un total eligibil de 977.824 euro.

Titlu proiect: Proiect integrat privind echiparea serviciului public local pentru administrarea domeniului public si privat si dotarea caminelor culturale în Comuna Popești, judetul Bihor

Beneficiar: UAT COMUNA POPEȘTI

Reprezentant legal proiect: Curtean Dorin, primar al Comunei Popești

Localizarea proiectului: Comuna Popești, satul Popești, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 199.800 euro

Titlu proiect: Îmbunătățirea dotării căminelor culturale pentru promovarea tradițiilor și a specificului cultural local și achiziția de echipamente pentru servicii publice

Beneficiar: UAT COMUNA SPINUȘ

Reprezentant legal proiect: Creț Gheorghe, primar al Comunei Spinuș

Localizarea proiectului: Comuna Spinuș, satul Spinuș, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 200.000 euro

Titlu proiect: Proiect integrat de achizitie echipamente pentru serviciile publice, dotarea caminelor culturale si conservarea portului popular

Beneficiar: UAT COMUNA Suplacu de Barcău

Reprezentant legal proiect: Tivadar Nicolae, primar al Comunei Suplacu de Barcău Localizarea proiectului: Comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 200.000 euro

Titlu proiect: Dotare parc in localitatea Suplacu de Barcau, Comuna Suplacu de Barcău

Beneficiar: UAT COMUNA Suplacu de Barcău

Reprezentant legal proiect: Tivadar Nicolae, primar al Comunei Suplacu de Barcău Localizarea proiectului: Comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 29.393 euro

Titlu proiect: Amenajare spatiu de joaca si amplasare mobilier în Comuna Spinuș

Beneficiar: UAT COMUNA SPINUȘ

Reprezentant legal proiect: Creț Gheorghe, primar al Comunei Spinuș

Localizarea proiectului: Comuna Spinuș, satul Spinuș, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 100.352 euro

Titlu proiect: Proiect integrat privind dotarea parcurilor din localitățile Săliște și Ciulești și dotarea căminelor culturale din localitățile Spinuș și Ciulești, comuna Spinuș, județul Bihor

Beneficiar: UAT COMUNA SPINUȘ

Reprezentant legal proiect: Creț Gheorghe, primar al Comunei Spinuș

Localizarea proiectului: Comuna Spinuș, satele Spinuș, Ciulești și Săliște, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 126.651 euro

Titlu proiect: Achiziție utilaj de întreținere, comuna Popești, județul Bihor

Beneficiar: UAT COMUNA POPEȘTI

Reprezentant legal proiect: Curtean Dorin, primar al Comunei Popești

Localizarea proiectului: Comuna Popești, satul Popești, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 135.545 euro

Cel de-al 8-lea proiect depus în cadrul Măsurii 413 – 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” este:

Titlu proiect: Așezamânt cultural „Tradițiile Satului” în Comuna Spinuș, sat Gurbești

Beneficiar: Asociația pentru Cultura, Educatie, Dezvoltare si Promovare Locala „Sara Arba”

Localizarea proiectului: Comuna Spinuș, satul Gurbești, județul Bihor, regiunea Nord-Vest

Valoarea totală eligibilă: 108.005 euro

Începând cu anul 2010, Asociația pentru Cultură, Educație, Dezvoltare și Promovare Locala «Sara Arba» a demarat renovarea unei gospodării tradiționale țărănești construită din chirpici în care își desfășoară activitatea așezământul cultural ”TRADITIILE SATULUI” care, prin programe bogate şi variate, prin expozitii de icoane, port popular, pânze și țesături, ștergare și alte obiecte din casa țărănească, de unelte si recipiente folosite în gospodariile țărănesti, prin evenimente de prezentare a cântecelor populare și a obiceiurilor specifice zonei, prin expoziții de fotografii referitoare la obieceiurile oamenilor locului promovează, păstrează, cultivă și transmite dragostea pentru creaţia populară, pentru folclor, alături de conştientizarea valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul dezvoltării şi promovării culturii locale pe principii responsabile care tind să conserve patrimoniul, să protejeze identitatea comunităţii locale şi să contribuie la progresul economic al întregii regiuni.

Măsura 421

”Implementarea proiectelor de cooperare”

Unul din obiectivele GAL Muntele Șes Județul Bihor a fost cooperarea interteritorială cu alte GAL-uri din țară, cu abordare similară faţă de anumite nevoi şi obiective și care se află într-un teritoriu diferit. Au fost puse astfel bazele unui parteneriat format din 3 entităţi GAL selectate și autorizate de către AM PNDR, respectiv GAL Ţara Secaşelor şi GAL Valea Ampoiului-Valea Mureşului și GAL Muntele Şes Judeţul Bihor, fiind semnat în anul 2014 contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Valorificarea potențialului cultural-tradițional, al produselor agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare între Microregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor” finanțat prin Măsura 421 cu valoare eligibilă de 28.416 euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>