Descrierea teritoriului Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor

 Teritoriul GAL Muntele Șes Judetul Bihor este situat în partea de centru – est a judeţului Bihor, până la limita cu județul Sălaj și cuprinde 4 comune din județul Bihor și anume Spinuș, Derna, Popești și Suplacu de Barcău
Teritoriu GAL Muntele Ses, Bihor

Acest teritoriu, care însumează 22 de sate și o suprafaţă de 232,71 km2, prezintă continuitate teritorială și caracteristici comune și omogene în ceea ce privește relieful, clima, solurile, demografia, mediul economic, social și cultural. Teritoriul GAL Muntele Șes Judetul Bihor este limitat de Munţii Plopişului în partea de sud şi Valea Barcăului, care traversează regiunea, în partea de nord-vest.Teritoriu GAL Muntele Ses, BihorMuntii Plopișului sunt o culme muntoasă în nord-vestul Munților Apuseni cunoscuți și sub denumirile de Muntele Șes, Muntele Rez sau Munții de Aramă. Înfățisarea lor de ansamblu este aceea a unei culmi unitare si prelungi, de circa 40 km lungime și 12-15 km lățime, care începe în zona defileului Crișului Repede, la vest de localitatea Ciucea, și se desfasoară spre N-V, pierzand treptat din înaltime, până pe aliniamentul localităților Derna – Voievozi – Borumlaca, localități din teritoriul GAL Muntele Șes Bihor.  În cuprinsul acestora se evidențiază mai multe suprafețe netezite de aproximativ 600–700 metri ce imprimă reliefului aspectul unei câmpii suspendate. Eroziunea exercitată de râul Barcău și afluenții acestuia au fragmentat acești munți în culmi strâmte ce cad în trepte până la o altitudine de 400 m, formând Depresiunea Barcăului, situată în partea de nord a teritoriului GAL. Astfel, relieful este unul colinar, cu înălţimi care încep de la 300 de metri în zona văilor și urcă până la peste 500 de metri în punctele cele mai înalte. Zona deluroasă reprezintă o treaptă intermediară între munți și câmpie, cu altitudini modeste, între 200 și 450 de metri, în zona Dealurilor Plopișului și Dealurilor Dernei.Teritoriu GAL Muntele Ses, Bihor Pe teritoriul a trei dintre comunele care fac parte din teritoriul GAL Muntele Șes se află sit-ul de importanță comunitară Muntele Șes, desemnat astfel prin Ordinul nr.2.387 din 29 septembrie 2011 (pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate.