Crearea și intreținerea unei pagini WEB comune a proiectului de cooperare cu rol de promovare și informare