Crearea unei publicații comune pentru cele 3 GAL-uri