VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CULTURAL-TRADIȚIONAL, AL PRODUSELOR AGRICOLE, AL TURISMULUI ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN COOPERARE ÎNTRE MICROREGIUNILE ȚARA SECAȘELOR, VALEA AMPOIULUI ȘI VALEA MUREȘULUI ȘI MUNTELE ȘES BIHOR

Tara Secaselor

Gal-Tara-Secaselor

Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu – partener coordonator

Comuna CIUGUD, localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 157
Judeţul Alba, Cod 517240
Telefon/fax 0258-841205
E-mail: asociatiatarasecaselor@yahoo.com
www.tarasecaselor.ro

Valea Ampoiului

Gal-Valea-Ampoiului

Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor  Ampoiului şi Mureşului – partener I

Comuna Vinţu de Jos, localitatea Vinţu de Jos, str. Lucian  Blaga, nr. 20
Judeţul Alba, cod postal 517875
Telefon /fax 0258-760480
E-mail: gal.vavm@yahoo.com
www.galvam.ro

Muntele Ses

Gal-Muntele-Ses-Logo2

Grupul de Acțiune Locală Muntele Şes      Județul Bihor – partener II

Comuna Spinuș, sat  Spinus, nr. 115
Județul Bihor, cod poștal 417530
Telefon mobil:  0734.988.016
E-mail: galmunteleses@yahoo.com
www.galmunteleses.ro

Grupul de Acţiune Locală Muntele Şes Judeţul Bihor, în parteneriat cu Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu (GAL ŢARA SECAŞELOR) – în calitate de GAL coordonator şi Asociaţia Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului (GAL VALEA AMPOIULUI – VALEA MUREŞULUI) derulează, începând cu data de 25 noiembrie 2014, proiectul intitulat „VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CULTURAL-TRADIȚIONAL, AL PRODUSELOR AGRICOLE, AL TURISMULUI ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN  COOPERARE ÎNTRE MICROREGIUNILE ȚARA SECAȘELOR, VALEA AMPOIULUI ȘI VALEA MUREȘULUI ȘI MUNTELE ȘES BIHOR”, proiect finanţat prin AXA IV LEADER – MĂSURA 421 ”IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE” – PNDR 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr. C421000011260546101/29.10.2014 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  (AFIR) România.

Valoarea totală a proiectului este de 35.236 euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 28.416 euro.

Proiectul se implementează pe teritoriul GAL Muntele Şes Judeţul Bihor, GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu şi GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului, pe o durată de 11 (unspreczece) luni.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Este acela de a pune în valoare potenţialul cultural şi tradiţional din cele trei teritorii, al produselor şi producătorilor agricoli din cele trei teritorii, al potenţialului turistic şi al agenţilor de turism locali precum şi dobândirea de compeţenţe prin construcţie instituţională comună şi experienţe comune.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Crearea în comun a unui organism cu personalitate juridică pentru a promova interteritorial cele 3 GAL-uri;
 • Crearea unei publicaţii comune pentru cele 3 GAL-uri care va cuprinde elemente ca:
  1. descrierea celor 3 teritorii;
  2. puncte de interes turistic din cele 3 teritorii;
  3. obiceiuri şi tradiţii din cele 3 teritorii;
  4. produse agricole şi produse tradiţionale din cele 3 teritorii;
  5. bune practici în implementarea strategiei cu expunerea unor proiecte de succes implementate în cele 3 teritorii;
 • Crearea şi întreţinerea unei pagini Web comune a proiectului de cooperare cu rol de promovare şi informare;
 • Organizarea a 3 evenimente comune (câte unul în teritoriul fiecărui GAL în locaţiile: Ciugud jud. Alba, Spinuş jud. Bihor şi Vinţu de Jos jud Alba) la care vor participa toate cele 3 GAL-uri  cu expunerea de costume populare, prezentarea de tradiţii şi obiceiuri populare şi produse agricole tradiţionale şi specifice fiecărei zone.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>